SCHOOL FOR ALIVENESS EN EMBODIMENT stelt voor 4-JARIGE PROFESSIONELE TRAININGEN

in POSTURAL INTEGRATION® - LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE en TANTRIC INNER GROUNDING THERAPY™

Het Instituut voor Bodymind Integration
- Gent (Belgium)
i.s.m. Soul Tantra Institute
's Hertogenbosch (NL)

ORGANIZATIE LID VAN WAPCEPC, ICPIT, EABP,...

OPLEIDINGEN IN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE & DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK!!

WORDT DE MEEST BEDREVEN PSYCHOTHERAPEUT

LICHAAMSGERICHT
PSYCHOTHERAPEUT
+ DIEP LICHAAMSWERKER!

PSYCHOTHERAPIE GEINTEGREERD MET DIEP LICHAAMSWERK

BODYMIND INTEGRATION!!

WORDT
EEN COMPLETER PROFESSIONEEL
THERAPEUT

INNOVATIE EN EFFICIËNTIE IN PSYCHOTHERAPIE
EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

SEDERT 1985

NEEM DE VOLGENDE STAP - VERVOEG INTEGRATIE - EVOLUTIE! - ...

VOLG AUB EEN INTRODUCTIEWORKSHOP EN SESSIES VOORAF!!!

PREV
NEXT

Leer BODYWORK, AYURVEDA, TANTRA EN PSYCHOLOGIE met de POSTURAL INTEGRATION® & TANTRIC INNER GROUNDING™ Opleiding.

TANTRIC INNER GROUNDING™ + POSTURAL INTEGRATION® : 2 Afstudeerrichtingen, elk een 4-Jarige Professionele Opleidingen in Aliveness en Embodiment. Verdere Specialisatieopleidingen in Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®, ICPIT erkende methodes

4-Jarige Professionele Opleidingen in
ALIVENESS & EMBODIMENT

Afstudeerrichting Postural Integration®-Lichaamsgerichte Psychotherapie en Afstudeerrichting Tantric Inner Grounding Therapy™
starten tegelijk op 17 maart 2017.

IBI is een ICPIT geaccrediteerd opleidingscentrum in België, organisatielid van EABP.
SOUL TANTRA INSTITUTE is een KTNO, CRLBO geaccrediteerd opleidingsinstituut in Nederland.
ICPIT (The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers) werd in 1988 opgericht door Jack W. Painter, PhD (1933-2010) en groepeert Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®: Deze vormen van lichaamsgerichte psychotherapie worden onderwezen in een peer-reviewed kader : Deze methodes zijn beschermd. Voor meer informatie zie ICPIT.org

WANNEER?

EERSTE MODULE (7 DAGEN): 17-24 Maart 2017
VERDIEPING 1 (2 DAGEN): 27 - 28 Mei 2017
TWEEDE MODULE (7 DAGEN): 11-17 September 2017
VERDIEPING 2 (2 DAGEN): 7-8 Oktober 2017WAAR?

OOST-WEST CENTRUM (Orval(B)), DE BRON (NL), ATELIER (NL), e.a.

MET WIE?

Dirk Marivoet (B), Director, Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® -Registered Body Psychotherapist (ECP, EABP), Jacqueline Ananya Snelder (NL), Director Tantric Inner Grounding Therapy Eelco Roovers (NL), Teacher, Ayurveda, , Andere docenten zijn diverse ICPIT - TRAINERS & SUPERVISORS + SOUL TANTRA TEACHERS

Ons team biedt state-of-the-art training in alle modaliteiten van Bodymind Integration: Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® (Een synthese van Diep Lichaamswerk en Lichaamsgerichte Psychotherapie) - evenals in Tantric Inner Grounding Therapy™ (TIGT) - Een Synthese van Lichaamswerk, Ayurveda, Tantra, Yoga en Psychologie. TRAINERS en TEACHERS hebben jaren en jaren ervaring, zowel als psychotherapeuten als trainers - supervisors van studenten in Bodymind Integration - en Tantric Inner Grounding Therapy (TIGT).

+ LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

Als student verdien je het beste! Onze trainers zijn hoog gekwalificeerde professionals (geregistreerde psychotherapeuten, psychologen, gezondheidswerkers,...) die door jaren van training en scholing zijn gegaan om gecertificeerde ICPIT psychotherapie trainers en supervisors of Soul Tantra leraren te worden. Trainings worden verder ondersteund door "helpers" en "assistants." Je treedt als student en beoefenaar toe tot een groeiende internationale ondersteunende gemeenschap Bodymind Integrators en Tantrisme beoefenaars met een sterke basis in innerlijke en uiterlijke helderheid en ethisch verantwoord gedrag.

+ DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK

Samen met het gebruik van psychotherapeutische technieken en strategieën, zal je leren werken op een professionele manier met "state-of-the-art" "hands-on" diep lichaamswerk, dat o.a. het myofasciale en energie systeem betrekt. Verweven met karakter-analytische inzichten en Gestalt proceswerk, psychodrama, gericht ademwerk, 5-elementen, bewegings- en lichaamsbewustwording, Ayurveda voedingsinzichten, tantrisme relationele wijsheid,... zal je een bijzonder rijke en krachtige gereedschapskist ter beschikking krijgen voor het helpen van je patiënten en cliënten met hedendaagse levens- en gezondheidsproblemen of vragen.

Deze 4-Jarige Professionele trainingen in Aliveness en Embodiment (enerzijds Postural Integration® en anderzijds Tantric Inner Grounding Therapy (TIGT) bouwen verder op een synthese van Lichaamsgerichte Psychotherapie, Ayurveda filosofie en praktijk, Tantra filosofie en praktijk en Bodywork.

  • DIPLOMERING tot TANTRIC AYURVEDIC BODYWORKER na 2 jaar, TANTRIC INNER GROUNDING™ THERAPEUT en/of POSTURAL INTEGRATION® Therapeut na 4 jaar

    Verlichting en helderheid in je werken, in je beroep als therapeut. Belichamen wat je werkelijk weet en je inzicht vertalen naar je hart en handen. De subtiele kunst exploreren van het proceswerk dat naar blijvende transformaties leidt.
  • BODYWORK

    Postural Integration®, Reichiaans lichaamswerk, en andere vormen van bodywork worden op een pragmatische wijze onderwezen: zeer ervaringsgericht en in een setting met een gebalanceerde integratie van theorie en praktijk.
  • TANTRA & AYURVEDA, SPIRITUALITY & YOGA

    De opleiding biedt vele inzichten en wegen aan om naar jezelf te kunnen kijken. Als student leer je je eigen vrije weg hierin te vinden. Door de synthese van verschillende vakgebieden willen we laten zien dat er op geen enkele visie een dogma rust. Je leert, uit elke aangereikte methode de essentie en de relatie tot therapeutisch proceswerk. Dit maakt je in toenemende mate helder en klaar in de communicatie naar je clienten toe en leert je waarlijk zien met het hart en geeft je het vermogen anderen de vrijheid te laten hun eigen proces te onderzoeken en zichzelf beter te leren kennen.

TRANS-DISCIPLINAIR, INNOVATIEF & INTEGRATIEF

Dit werk in noch werk met het lichaam apart, noch met de psyche apart. Het is bodymind werk, dat lichaam, gevoelens, emoties en gedachten tegelijkertijd bewerkt! Soms horen we studenten zeggen : "Ik zal nooit in staat zijn om dit te leren en te beoefenen! Het is te veel om te behappen... ." Wel! Wij zijn er van overtuigd dat iedereen met de juiste toewijding, discipline en bereidheid onze aanwijzingen te volgen in staat zal zijn te leren en te werken met de vele lagen van de persoonlijkheid tegelijk over verschillende disciplines heen!!

TransformationSelf-1024x184

ICPIT schreef het boek  "Transformation of the Self with Bodymind Integration".transformation_of_the_self_preview

Hiernaast gebruiken wij als cursusmateriaal tal van gepubliceerde artikels en boeken over Postural Integration®, Ayurveda, Tantra, Psychologie en Psychotherapie. zie voor meer informatie over het Postural Integration® luik hier.

 

Dirk Marivoet - Body Psychotherapist
Luister naar een Interview met Dirk Marivoet over Postural Integration voor Somatic Perspective on Psychotherapy (USABP)

BEOEFEND VANUIT HET HART, WETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERD & KLINISCH BEWEZEN

Onze ervaring in de praktijk, maar ook wetenschappelijk onderzoek zijn onze leidraden tijdens deze training. Het is bewezen dat mentale pijn, psychisch lijden, lichamelijk onwel bevinden, psychosomatische en chronische pijnklachten enkel begrepen kunnen worden vanuit een holistische, relationele, harts-verbonden en persoonsgerichte benadering.Een aanpak die efficiënt is en werkt, veronderstelt de integratie van zowel deep bodywork, psychotherapie en spirituele processen en technieken die aansluiten bij het verhaal van de persoon en bij zijn context.Postural Integration®, Energetic Integration® in combinatie met inzichten uit Tantric Inner Grounding, Ayurveda, e.a. bieden deze integratie en voorzien in de meest krachtige ingangspoort die vandaag bekend is tot onze diepste kern.

OUR LATEST STORIES

VIEW ALL -

QUOTES

"In our busy contemporary world many people are beginning to realise that to find relief from steadily increasing anxiety and tension they need to pay more attention to their bodies."

JACK W. PAINTER, PhD.

FOUNDER

ICPIT

OFFICIAL
“In the fields of holistic deep-touch bodywork and body psychotherapy the approach of PsychoCorporal (Bodymind) Integration, created by Jack W. Painter, PhD, is a unique interactive method in which the relationship linking body and mind is at the core of the process. Through our breath, posture, movements, emotion and mind we relate to ourselves and others. When life loses its brightness or becomes too limited, when we are overwhelmed or invaded by pain and suffering, PsychoCorporal work allows us to find a way to creatively regain our balance, trust and joy.”
OUR PARTNERS

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM MET EN VOOR JE TE WERKEN!

Wees welkom in onze trainingsprogrammas, we zullen je helpen de best mogelijke professionele therapeut te worden.

Tantric Inner Grounding TherapyTM (TIGT)

TIGT is een vorm van therapie die ontwikkeld werd door Jacqueline Ananya Snelder. De basis ervan is verlichting in relaties. Het proces van ontwaken, geholpen door verschillende benaderingen als diep lichaamswerk, counseling, reichiaanse karakter-analyse, tantra en meditation, enz. helpt het vermogen om van binnenuit te kijken op een wakkere manier.

Postural Integration®

Een nieuwe synthese van hoofzakelijk Gestalt, Reichiaanse therapie, Rolfing, door Jack Painter, Ph.D. ontwikkeld in de jaren 1960. Het werk is geupdated met hedendaagse inzichten uit de neuro-affectieve wetenschappen, relationele lichaamsgerichte psychotherapie en traumaonderzoek,...

Energetic Integration®

De tweede methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Werkt o.a. met Karakteranalyse, een natuurlijke ademcyclus, Gestalt, de 5-elementen, Bodymind Drama... Deze methode, net als PI and PHI wordt uitsluitend gedoceerd door ICPIT-geregistreerde trainers.

Pelvic-Heart Integration®

De derde Methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Psychosexuele Lichaamstherapie. Doel is o.a. de mannelijke en vrouwelijke kanten van onze persoonlijkheid te harmoniseren. Binnen ICPIT onderwezen door Dirk Marivoet en Elisabeth Renner.

TOP