INT'L INSTITUUT VOOR BODYMIND INTEGRATION stelt voor INTERNATIONALE PROFESSIONELE TRAININGEN

in PELVIC-HEART INTEGRATION® - POSTURAL INTEGRATION® - ENERGETIC INTEGRATION® -LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

Het Int'l Instituut voor Bodymind Integration
- Gent (Belgium)

ORGANIZATIE LID VAN WAPCEPC, EABP,...

TRAINING IN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE & DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK!!

VERNIEUWING IN PSYCHOTHERAPIE

LICHAAMSGERICHTE
PSYCHOTHERAPIE
+ DIEP LICHAAMSWERK!

PSYCHOTHERAPIE GEINTEGREERD MET DIEP LICHAAMSWERK

BODYMIND INTEGRATION!!

WORDT
EEN COMPLETER PROFESSIONEEL
THERAPEUT

INNOVATIE EN EFFICIËNTIE IN PSYCHOTHERAPIE
EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

SEDERT 1985

NEEM DE VOLGENDE STAP IN JE EVOLUTIE! - ...

VOLG AUB EEN INTRODUCTIEWORKSHOP EN SESSIES VOORAF!!!

PREV
NEXT

Leer DEEP HOLISTIC BODYWORK, PSYCHOTHERAPIE, WESTERSE EN OOSTERSE FILOSOFIE met de BODYMIND INTEGRATION® Opleiding.

PELVIC-HEART-INTEGRATION + POSTURAL INTEGRATION® + ENERGETIC INTEGRATION® : 3 Afstudeerrichtingen, elk een Meerjarige Professionele Opleidingen in een Internationale groep. Voertaal Engels. ICPIT erkende methodes

4-Jarige Professionele Opleidingen in
BODYMIND INTEGRATION - Afstudeerrichtingen

- Postural Integration®- Pelvic-Heart Integration® - Energetic Integration®.

Het Int'l Instituut voor Bodymind Integration is een ICPIT geaccrediteerd opleidingscentrum met zetel in België, alsook een organisatielid van EABP.

ICPIT (The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers) werd in 1988 opgericht door Jack W. Painter, PhD (1933-2010) en groepeert Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®: Deze vormen van Bodymind Integration & lichaamsgerichte psychotherapie worden onderwezen in een peer-reviewed kader : Deze methodes zijn beschermd. Voor meer informatie zie ICPIT.org

WANNEER?

EERSTE MODULE (5 DAGEN): Start 30 OktoberWAAR?

Op dit ogenblik loopt er een 3-jarige Training in Hongarije (Oaze-Nagytevel)MET WIE?

Dirk Marivoet (B), Elisabeth Renner (A) Directors, Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® -Registered Body Psychotherapists (ECP, EABP), Andere docenten zijn diverse ICPIT - TRAINERS & SUPERVISORS

ICPIT

Bodymind Integration

Transformatie van het ganse zelf. De IBI opleiding is erkend door ICPIT. Zowel IBI als ICPIT zijn organisatielid van EABP. Onze benaderingen situeren zich in het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie, de humanistische psychologie maak ook op diep lichaamswerk.

Postural Integration®

Een nieuwe synthese van hoofzakelijk Gestalt, Reichiaanse therapie, Rolfing, door Jack Painter, Ph.D. ontwikkeld in de jaren 1960. Het werk is geupdated met hedendaagse inzichten uit de neuro-affectieve wetenschappen, relationele lichaamsgerichte psychotherapie en traumaonderzoek,...

Energetic Integration

De tweede methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Werkt o.a. met Karakteranalyse, een natuurlijke ademcyclus, Gestalt, de 5-elementen, Bodymind Drama... Deze methode, net als PI and PHI wordt uitsluitend gedoceerd door ICPIT-geregistreerde trainers.

Pelvic-Heart Integration

De derde Methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Psychosexuele Lichaamstherapie. Doel is o.a. de mannelijke en vrouwelijke kanten van onze persoonlijkheid te harmoniseren. Binnen ICPIT onderwezen door Dirk Marivoet en Elisabeth Renner.

Ons team biedt state-of-the-art training in alle modaliteiten van Bodymind Integration: Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® (Een synthese van Diep Lichaamswerk en Lichaamsgerichte Psychotherapie) Onze training omvat naast lichaamswerk & psychotherapie ook elementen van TCM en oosterse filosofie. TRAINERS en TEACHERS hebben jaren en jaren ervaring, zowel als psychotherapeuten als trainers - supervisors van studenten in Bodymind Integration & Lichaamsgeörienteerde psychotherapie.

+ LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

Als student verdien je het beste! Onze trainers zijn hoog gekwalificeerde professionals (geregistreerde psychotherapeuten, psychologen, gezondheidswerkers,...) die door jaren van training en scholing zijn gegaan om gecertificeerde ICPIT trainers en supervisors te worden. Trainings worden verder ondersteund door "helpers" en "assistants." Je treedt als student en beoefenaar toe tot een groeiende internationale ondersteunende gemeenschap Bodymind Integrators, Diep Lichaamswerk& Psychotherapie beoefenaars met een sterke basis in innerlijke en uiterlijke helderheid en ethisch verantwoord gedrag.

Body Psychotherapy

+ DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK

Samen met het gebruik van psychotherapeutische technieken en strategieën, zal je leren werken op een professionele manier met "state-of-the-art" "hands-on" diep lichaamswerk, dat o.a. het myofasciale en energie systeem betrekt. Verweven met karakter-analytische inzichten en Gestalt proceswerk, psychodrama, gericht ademwerk, 5-elementen, bewegings- en lichaamsbewustwording, Oosterse wijsheid,... zal je een bijzonder rijke en krachtige gereedschapskist ter beschikking krijgen voor het helpen van je patiënten en cliënten met hedendaagse levens- en gezondheidsproblemen of vragen.

Deze 4-Jarige Internationale Professionele trainingen in het Engels in Lichaamsgerichte therapie - Bodymind Integration Afstudeerrichtingen Postural Integration®, Energetic Integration & Pelvic-Heart Integration bouwen verder op een synthese van Lichaamsgerichte therapie, Westers en Oosters Lichaamswerk, Integratieve filosofie en praktijk

  • PELVIC-HEART INTEGRATION® Therapeut na 3 jaar. POSTURAL INTEGRATION® en ENERGETIC INTEGRATION®‚ Therapeut na meerdere extra jaren

    Helderheid en structuur in je werken, in je beroep als therapeut. Belichamen wat je weet en inzicht vertalen naar je hart en handen. De subtiele kunst exploreren van het holistische proceswerk dat naar echte transformatie leidt.
  • DEEP BODYWORK

    Postural Integration®, Reichiaans lichaamswerk, en andere vormen van bodywork worden op een pragmatische wijze onderwezen: zeer ervaringsgericht en in een setting met een gebalanceerde integratie van theorie en praktijk.
  • BODYWORK, PSYCHOTHERAPIE, FILOSOFIE & SPIRITUALITEIT IN PRAKTIJK

    De opleiding biedt vele inzichten en wegen aan om naar jezelf te kunnen kijken. Als student leer je je eigen vrije weg hierin te vinden. Door de synthese van verschillende vakgebieden willen we laten zien dat er op geen enkele visie een dogma rust. Je leert, uit elke aangereikte methode de essentie en de relatie tot therapeutisch proceswerk. Dit maakt je in toenemende mate helder en klaar in de communicatie naar je clienten toe en leert je waarlijk zien met het hart en geeft je het vermogen anderen de vrijheid te laten hun eigen proces te onderzoeken en zichzelf beter te leren kennen.

TRANS-DISCIPLINAIR, INNOVATIEF & WERKELIJK INTEGRATIEF

Dit werk in noch werk met het lichaam apart, noch met de psyche apart. Het is bodymind werk, dat lichaam, gevoelens, emoties en gedachten tegelijkertijd bewerkt! Soms horen we studenten zeggen : "Ik zal nooit in staat zijn om dit te leren en te beoefenen! Het is te veel om te behappen... ." Wel! Wij van ICPIT zijn er van overtuigd dat iedereen met de juiste toewijding, discipline en bereidheid onze aanwijzingen te volgen in staat zal zijn te leren en te werken met de vele lagen van de persoonlijkheid tegelijk!!

TransformationSelf-1024x184

ICPIT schreef het boek  "Transformation of the Self with Bodymind Integration".transformation_of_the_self_preview

Hiernaast hebben, ICPIT TRAINERS en beoefenaars vele gepubliceerde artikels en boeken over Bodymind Integration geschreven over Bodymind Integration. zie voor meer informatie hier.

Wij bewaren en geven ook nog de ongepubliceerde werken van Dr. Painter uit.

Dirk Marivoet - Body Psychotherapist
Luister naar een Interview met Dirk Marivoet over Postural Integration voor Somatic Perspective on Psychotherapy (USABP)

OUR LATEST STORIES

VIEW ALL -

QUOTES

"In our busy contemporary world many people are beginning to realise that to find relief from steadily increasing anxiety and tension they need to pay more attention to their bodies."

JACK W. PAINTER, PhD.

FOUNDER

ICPIT

OFFICIAL
“In the fields of holistic deep-touch bodywork and body psychotherapy the approach of PsychoCorporal (Bodymind) Integration, created by Jack W. Painter, PhD, is a unique interactive method in which the relationship linking body and mind is at the core of the process. Through our breath, posture, movements, emotion and mind we relate to ourselves and others. When life loses its brightness or becomes too limited, when we are overwhelmed or invaded by pain and suffering, PsychoCorporal work allows us to find a way to creatively regain our balance, trust and joy.”
OUR PARTNERS

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM MET EN VOOR JE TE WERKEN!

Wees welkom in onze trainingsprogrammas, we zullen je helpen de best mogelijke professionele therapeut te worden.

TOP