WAT IS ENERGETIC INTEGRATION® ?

Energetic Integration® (EI), is het integreren van de energiestromen en "manifestaties van energie" in heel de bodymind. Door deze integratie kom je als persoon meer in contact met je oorspronkelijke levenslust en levenskracht en met het vermogen deze in te zetten in een betekenisvol persoonlijk en gedeeld leven met anderen en omgeving.

In de mate dat je energie vrij kan stromen door heel je lichaam zal je ademhaling vol en ontspannen zijn, en zullen je spieren zich in een gezonde tonus bevinden en alle cellen vrij kunnen pulseren en trillen. In de therapie wordt vooral gewerkt aan het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam, maar ook van de emoties en de mentale processen van jou als cliënt die er mee verbonden zijn. Het gaat evenwel meer dan over louter "vrijmaken" alleen. Het werken met cognitieve processen in een psychotherapeutische context is van het hoogste belang om deze veranderingen te verankeren in je ik structuur (ego) en in je persoonlijkheid.

Energetic Integration® richt zich concreet op ademhalingspatronen en op emotioneel vlak met de patronen van onderdrukken en het inhouden of onderdrukken van gevoelens. Deze fenomenen hebben een sterke weerslag op je energiehuishouding; energie die iedereen nodig heeft in het dagelijks leven. Aan de grondslag hiervan liggen ook veel niet opgeeiste en onverwerkte gevoelens van oude boosheid, pijn, verdriet, angst, m.a.w. ingesleten reactiepatronen en verdrongen herinneringen. Het in contact komen met je gevoelens en emoties leiden je naar het nemen van bewustere keuzes en beslissingen. Het loslaten van het oude gaat doorgaans gepaard met wat angst en weerstand, maar de sprong naar het nieuwe met meer gezonde en bevredigende levensstijlen neemt de bovenhand in de persoonlijke evolutie, anders zou je geen therapie starten of aangaan.

Een belangrijk onderdeel van Energetic Integration® is de door Jack Painter, Ph.D. ontwikkelde ademtherapie die gebruik maakt van het model van de “Energetische Cyclus”. Tijdens opeenvolgende stappen in deze in detail beschreven en voor iedereen bevattelijke cyclus wordt je als cliënt aangemoedigd om meer natuurlijke karakterstijlen of zijns-stijlen aan te nemen. In plaats van een bepaalde fragmentering in je zijn komt meer "aarding" en samenhang; in plaats van "oraal" behoeftig te zijn kan je positief receptief worden; in plaats van je te gedragen als een opgeblazen en verwaande kikker kan je meer authentiek gevend, uitgaand en verkennend worden; in plaats van je bezwaard en onderdrukt te voelen wordt het toelaten, ervaren en beleven van nieuwe vrijheden mogelijk; in plaats van rigide en stijf te handelen en te denken kan je meer gezonde en plezierige opwinding, nieuwsgierig en passie genieten. Zelfs extatische en orgastische gevoelens kunnen een plaats krijgen in het spectrum van mogelijkheden, van belang in intieme relaties en plaatsen waar intense vreugde en uitgelatenheid op hun plaats zijn. Uiteindelijk is de vraag “Waarom niet?” : Het kan namelijk wel als het voelt en het is immer onderdeel van je "oorspronkelijke gelaat".

Energetic Integration Therapie is een geïntegreerde benadering waarin tal van wegen kunnen verkend worden geïnspireerd op de beproefde pioniersbenaderingen van Reichiaans ademwerk, Bio-Energetica, Karakteranalyse, Gestalt, Psychodrama, en Systemisch werk (word hier "Bodymind Drama"). Ze is in haar uitoefening een samenhangende, geïntegreerde werkvorm, complementair aan Postural Integration® en Pelvic-Heart Integration® de zustermethodes van EI.

Mensen die Energetic Integration therapie hebben gedaan hebben na afloop van de behandeling veel meer energie, denken helderder en leven meer vanuit hun kern. Ze voelen zich meer verbonden met hun eigen natuurlijkheid en met de omgevende natuur waar je een deel van bent in het algemeen. Ze functioneren en zijn meer "geïntegreerd" en "coherent" op lichamelijk, emotioneel, mentaal, seksueel en spiritueel gebied. Ze hebben tijdens de therapie - die individueel of in groep kan gebeuren - tal van vaardigheden ontwikkeld om beter in relatie met zichzelf en anderen te zijn en plezier aan samenzijn en alleen zijn te beleven.

Voor meer informatie over Energetic Integration® kan je terecht op www.icpit.org of www.energetic-integration.net

Energetic Integration

Energetic Integration® - Officiële ICPIT-methode

HET ENERGETIC INTEGRATION® PROCES - EEN OVERZICHT VAN DE ENERGETISCHE GOLF IN STAPPEN

Energetic Integration® is een ICPIT-geregistreerde methode die werkt met het coördineren van weefsel, adem, en gevoel met behulp van speciale somatische strategieën. Cliënten worden geholpen om hun meest hardnekkige problemen los te laten alsook met het loslaten van zeer oude gewoontes en houdingen die hun nut verloren hebben. De cliënt wordt geholpen een nieuw centrum en evenwicht te vinden. EI heeft wortels in Wilhelm Reich's vegetotherapy alsook in (oosters) energetisch lichaamswerk, Gestalt Proceswerk en "Hands-on" lichaamswerk.

Energetic Integration

Energetic Integration® - Officiële ICPIT-methode

Het Energetic Integration® Proces = een flexibel model = Een paradigma-kaart die de richting van onze energetische stroom verklaart, met bewustzijn van grote individuele variatie

01

Paradigma Focus 1 - Veilige Adem

Thema - Ontwikkelingsbehoefte : Veiligheid
Adempatroon : Veilige adem
Geblokkeerd adempatroon : Gefragmenteerde Adem
Emotionele Golf : Rustig Bevatten
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Geaard
Geblokkeerd : Gefragmenteerd - Schizoïde
02

Paradigma Focus 2 - Voedende Adem

Thema - Ontwikkelingsbehoefte - Focus : Voeding - Vrouwelijk
Natuurlijk Adempatroon : Voedende Adem - verlengende, verbredende adem
Geblokkeerd Adempatroon : Uitgeput - Orale Adem
Emotionele Golf : Vullend met gevoel
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Receptief
Geblokkeerd : Leeg - Oraal
Generationele vrouwelijke adem
03

Paradigma Focus 3 - Explorerende Adem

Thema - Ontwikkelingsbehoefte - Focus : Explorerend - Uitgaand - Mannelijk
Natuurlijk Adempatroon : Explorerende Adem
Geblokkeerd Adempatroon : Opgeblazen
Emotionele Golf : Initiële impuls
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Expressief
Geblokkeerd : Opgeblazen - Psychopathisch
Generationeel masculiene adem
04

Paradigma Focus 4 - Vrije Adem

Thema- Focus : Vrijheid - Masculien en Feminien alternerend
Natuurlijk Adempatroon : Vrije adem - Gelijkheid van Laden en Ontladen
Geblokkeerd Adempatroon : Gecompresseerd
Emotionele Golf : Emergerende kracht
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Vrij
Geblokkeerd : gecompresseerd - Masochistisch
05

Paradigma Focus 5 - Initiële Opwinding - Veilig

Thema - Focus : Opwinding - Veiligheid in Seksualiteit - Integratie van Bekken en Hart - Mannelijk en Vrouwelijk Interagerend
Natuurlijk Adempatroon : Opwindende veilige adem -
Geblokkeerd Adempatroon : Onderbroken
Emotionele Golf : Passioneel - Veilig
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Passioneel
Geblokkeerd : Rigide - Hysterisch
06

Paradigma Focus 6 - Opgewonden Adem - Vrouwelijke Opwinding - Voedend

Thema - Focus : Opwinding - Explorerende Seksualiteit - Interactie Bekken en Hart - Masculien en Feminien
Natuurlijk Adempatroon : Voedende Opwinding
Geblokkeerd Adempatroon : Onderbroken
Emotionele Golf :
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Gepassioneerd - Voedend
Blocked Breath Pattern : Rigide - Passief-feminien
07

Paradigma Focus 7 - Opgewonden Adem - Masculine Opwinding - Explorerend

Thema - Opwinding - Explorerende Seksualiteit - Interactie Bekken & Hart - Interactie Masculine & Feminine
Adem Patroon : Opgewonden - Explorerend
Geblokkeerd Adem Patroon : Onderbroken
Karakter Dynamiek :
Natuurlijk : Gepassioneerd - Explorerend
Geblokkeerd : Rigide - Fallisch-Narcissistisch (Macho)
08

Paradigma Focus 8 - Opgewonden Adem - Vrije Opwinding

Thema - Focus : Opwinding - Vrijheid - Seksualiteit - Alternerend Masculien & Feminien
Natuurlijk Adempatroon : Opwinding - Vrijheid
Geblokkeerd Adempatroon : Onderbroken
Emotionele Golf : Enthousiasme
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Gepassioneerd - Vrij
Geblokkeerd : Rigide - Masculien-Agressief
09

Paradigma Focus 9 - Orgastische Adem

Thema - Focus : Orgastische Vreugde - Orgastische Potentie - Versmelten van Masculiene en Feminiene
Natuurlijk Adempatroon : Orgastisch - Piekend in inademing en uitademing - Versmeltende adem
Geblokkeerd Adempatroon : Gedissocieerde adem
Emotionele Golf :
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Creatief
Geblokkeerd : Gedissocieerd
Generationele masculiene en generationele feminine adem.
10

Paradigma Focus 10 - Ecstatische Adem

Thema - Focus : Ecstatisch bewustzijn - Piekervaring - Pure Energie - Energetisch Plateau - Het Echte Zelf (Het Hoger Zelf, Dieper Zelf, Groter Zelf) - Goddelijkheid
Natuurlijk Adempatroon : Ecstatisch - Onderhoudende en vlotte ademhaling
Geblokkeerd Adempatroon : Illusoire Ademhaling
Emotionele Golf : Vreugde over de Top and op het Plateau
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Vreugdevol
Geblokkeerd : Illusoir
11

Paradigma Focus 11 - Overgave Ademhaling

Thema - Focus : Overgave - Volledig Ontladende Adem
Natuurlijk Adempatroon : Overgave - Volledig Ontladende Ademhalingen - Ledigend
Geblokkeerd Adempatroon : Overstretched/Ingevallen
Emotionele Golf : Zachte Sympathie
Karakterdynamiek : Rijp
Geblokkeerd : Overstretched/Ingevallen
12

Paradigma Focus 12 - Ontspannen Adem

Thema - Focus : Diepe Ontspanning - Integratie van Mannelijk en Vrouwelijk
Natuurlijk Adempatroon : Ontspannen - Gemakkelijke adem
Geblokkeerd Adempatroon : Uitgeput/ Angstig
Emotionele Golf :
Karakterdynamiek :
Natuurlijk : Bevredigd
Geblokkeerd : Uitgeput - Angstig
TOP