Wat is Postural Integration® ?

Postural Integration (P.I.) is een benadering die diep holistisch lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie met elkaar integreert. Er is een uitgesproken aandeel van hands-on lichaamswerk. PI wordt in individuele behandelingen gegeven. De fysieke houding, evenals de mentale en emotionele houdingen waarmee we in het leven staan, zijn de uitgangspunten. Het doel is om de cliënt meer in contact te brengen met zijn natuurlijk authentiek en belichaamd zijns-potentieel.

Tijdens de therapie wordt gewerkt aan het bevrijden van de blokkades die levenslust en energiedoorstroming verstoren en die te maken hebben met de ontstane karakterdynamieken tijdens de jeugd en later. Deze karakterstructuren worden het meest efficiënt in de bodymind getransformeerd als er ook gewerkt wordt met het bindweefsel (de fasciae) in combinatie met onder meer ademhalingsoefeningen, beweging en expressie binnen een op de relatie gerichte psychotherapeutische begeleiding.

Door de verkramping en pantsering van het lichaam te bewerken en bijgevolg de adem en de energie-huishouding los te maken, komt de cliënt in aanraking met de geblokkeerde gevoelens en overtuigingen die letterlijk in de houding en in de lichaamsweefsels zijn opgeslagen. Deze kunnen hierdoor meer en sneller worden losgelaten.

Bij Postural Integration wordt intensief lichaamswerk, werk met de karakterstructuur en zachte therapeutische aanrakingen verweven met inzichtgevende technieken uit de westerse psychologie en het gedachtengoed uit het Oosten.

P.I. brengt patronen aan het licht, maakt ze concreet helder en duidelijk. Deze patronen transformeren vraagt een actieve deelname van de cliënt. De bereidheid jezelf te onderzoeken en je grenzen te verleggen is nodig.

Aan het begin van een PI sessie wordt na een eerste contactname het lichaam door oefeningen, aanrakingstechnieken en versterkte ademhaling voorbereid en toegankelijk gemaakt voor bevrijdend bindweefselwerk. Bij het diepere werk aan deze myofascia, wordt duidelijk waar opgehoopte spanning zich heeft verstopt. Gewoonlijk voelen we niet meer waar die vast zit, maar ervaren we wel de symptomen ergens anders; zoals in de onderrug, de schouders, de knieën, enz.

Het succes van een geslaagde therapie bestaat er ook voornamelijk uit, dat het oorspronkelijke therapiedoel niet meer als belangrijk ervaren wordt, maar dat er een nieuwe belevingswereld open komt waarin men zich, bevrijd van de oude beperkingen, vrij kan bewegen. Dat is de eigenlijke integratie : Het thuiskomen in je authentieke, levendige en belichaamde zelf.

Clienten die het P.I. proces doorgemaakt hebben beleven zichzelf meer als “geheel”, voelen zich evenwichtiger, energieker, helderder en hebben meer plezier en zin in het leven dan voorheen. Ook kunnen P.I. behandelingen onrechtstreeks een sterke impuls zijn voor allerhande helings-en genezingsprocessen van zelfs lang bestaande chronische aandoeningen.

Voor de diepere waarheden durven gaan met het Postural Integration® proces

Om je te kunnen verbinden met de diepere waarheid van jezelf; om het mogelijk te maken een meer liefdevol, vreugdevol & vervullend leven te leiden, dienen we te herkennen hoe ons lichaam en onze mind zijn verdedigingen organiseert, hoe we karakterpatronen vormen die zich uiten in beperkt ademen, spiercontractie, vastgeroeste gewoontes, evenals onafgewerkte emoties en gedachten. Om om te kunnen gaan met shocks en trauma's, de voortdurende eisen van ons leven, gebruiken we karakteristieke gedragingen en gewoontes in een poging om onszelf bij elkaar te houden, vol te houden, ons rechtop te houden, zaken terug te houden of in te houden. Postural Integration Beoefenaars helpen hun cliënten, tijdens het werken met het lichaam - bijv. onze ademhaling en de diepste weefsellagen - te voelen waar en hoe ze hun vasthoudend karakterpantser inzetten om hun kerngevoelens te beschermen. Het proces van het loslaten of transformeren van wat niet meer dient gebeurt in een reeks van bewuste stappen.

PILOGO

Postural Integration® - Onder auspiciën van ICPIT

Het Postural Integration Proces

01

FASE 1 - PARADIGMA SESSIE 1

"OPENEN - Bovenlichaam".

In Postural Integration wordt een belangrijke focus gelegd op het lichaam als basis van ons ganse zijn. In een eerste fase, willen we bijv. via gericht lichaamswerk de oppervlakkige lagen van myofascia (het weefsel dat de spieren omhult) van de bovenste helft van het lichaam helpen openen. Dit proces van "openen" is ook steeds een bewust en aandachtig openen van de emotionele lagen, alsook van de gedachtepatronen. Diepe ontspanning van lang vastgehouden herinneringen worden bevorderd binnen een warme, empathische en ondersteunende therapeutische alliantie. De focus ligt hierbij ook op problemen in de relatie met onszelf en met onze naasten. Deze sessie kan onze vroege bindingsrelaties bewust maken, bijv. de relatie met je moeder, vader, enz. en deze helpen doorwerken. Lichaamsgericht werk met vingers, hand, arm, en schoudergewrichten kunnen verborgen en eerder onbewuste persoonlijke geschiedenissen en verhalen rond dit deel van je lichaam naar boven brengen, die vervolgens met psychotherapeutische methodes doorgewerkt worden
02

FASE 1 - PARADIGMA SESSIE 2

"JEZELF OPENEN - Onderlichaam".

Paradigma-sessie 2 is een verderzetting van Paradigma-sessie 1. Deze keer werken we aan de dijen, de benen en de voeten. Het openmaken van de bodymind op het niveau van de oppervlakkige fascia wordt zo vervolledigd

Gestalt proceswerk, Reichiaans ademwerk en interventies om de segmentele banden van "pantsering" te ontspannen, werk met acupressuurpunten binnen een warme, empathische en ondersteunende therapeutische relatie worden voortgezet om de cliënt te helpen gronden in zichzelf. Deze sessie brengt awareness in de voeten, en staat de persoon toe om letterlijk de relatie met de grond, de aarde te exploreren en het daarmee gepaarde gevoel van stabiliteit, vertrouwen, veiligheid, flexibiliteit, enz. Het werk gedurende deze paradigma-sessie (die meer dan één feitelijke sessie in beslag kan nemen) kan je ondersteuning geven in het vinden van een eigen standpunt in je werk, of een nieuwe oriëntatie tegenover je familie, vrienden en sociaal weefsel : bijv. de rol die je aanneemt als vader/moeder, broer/zus, man/vrouw, ...Deze sessie kan ook persoonlijke problemen uit je verleden aan het licht brengen die te maken hebben met je voeten, enkels, knieën en heupen en kan je helpen hier mee om te gaan of heling te vinden.

03

Fase 2 - PARADIGMA SESSIE 3

"Verlengen van de bodymind" - "Herpositioneren van de schouders ".

We komen nu aan in de tweede fase van het PI-proces. In essentie gaat deze fase in het groeiproces over het innemen van persoonlijke ruimte. Het ontspannen van spanningen in de flanken van het lichaam, de quadratus lumborum alsook het ontspannen van opgeslagen spanningen en emoties ter hoogte van de schouders helpen het individu om 'juister' aanwezig te zijn in de ruimte en tegenover andere mensen. Uitreiken, het toestaan van verlangens in het hart, het opeisen van de mogelijkheid om dieper verbinding te maken met anderen zijn belangrijke onderwerpen in deze fase. De sessie moedigt je aan om betere emotionele grenzen te vinden en een verbeterd vermogen te vinden om je kracht te vinden in je zijkanten en hoe je communiceert met anderen. Je kan in contact komen met hoe je verhoudt tot het vader principe en autoriteit. Deze focus helpt je de pijn ontspannen die je hebt opgeslagen onder de vorm van bijv. hoofdpijn; nek en schouderproblemen kunnen verlichting vinden; je zicht kan verbeteren. Werk met de galblaasmeridiaan en de lever kunnen thema's aan het licht brengen omtrent misbruik of afhankelijkheid van drugs en alcohol. Thema's rond relationele co-afhankelijkheid kunnen eveneens naar de voorgrond bewegen.

04

Fase 3 - PARADIGMA SESSIE 4

"Diep Work" - "Reorganiseren van het Bekkengebied"

Wanneer we voldoende werk hebben gehad in Fases I en II ("Openmaken", "Verlengen" en "Ruimte innemen", zijn we langzaam maar zeker klaar voor het "Diepe Werk". Als cliënt dien je nu geëngageerd te zijn om het PI-proces helemaal te doorlopen tot aan het eind. Werken in de diepe sferen (ook anatomisch) van je zijn, is een betekenisvolle onderneming. Het werk richt zich nu op de diepe houdingspatronen in het bekken en de myofasciale spanningslijnen in de kern van je bodymind.

Paradigma Sessie 4 gaat over het loslaten van bijv. spanningen aan de binnenzijde van de benen, m.a.w. de onderkant van de bekkenstructuur. De adductorspieren aan de binnenkant van de benen hechten aan aan de zitknobbels. Spanningen die verband houden met emotionele en psychologische verbindingen en inhibities op het vlak van seksualiteit, alsook om met een gevoel van veiligheid in de "schoot" van het leven te staan. Het vermogen om iemand diep te vertrouwen, en om in het leven te staan op een seksueel levendige manier zijn belangrijke aandachtspunten in deze fase. Deze sessie raakt aan aangeleerde inhibities op het vlak van seksualiteit, emotioneel trauma, schaamte en misbruik. Problemen rond geboorteprocessen of aborties kunnen naar boven komen en hier wordt dan psychotherapeutisch mee gewerkt. Niet geïntegreerde seksuele ervaringen m.b.t. de adolescentie, je relatie tegenover je eigen of het andere geslacht kunnen uitgedrukt worden en bewust gemaakt worden. Problemen met lichamelijke fitheid of psychologische problemen rond de knieën, de binnenkant van de benen en het bekken kunnen doorgewerkt worden op een manier die leidt naar soepelheid en elegantie in je manier van zijn, zelfs wanneer het harde tijden zijn.

05

Fase 3 - PARADIGMA SESSIE 5

"Diep werk" - "Reorganiseren van het Bekkengebied"

Ter hoogte van het lichaam, werkt Paradigma Sessie 5 met de "bovenkant" van het bekken. De Iliopsoas spieren, de buik en de ganse viscerale content van het bekken worden nu meer specifiek aangesproken

Diepzetelend vertrouwen, het veilig en thuis voelen in zichzelf zijn enkele thema's hier. De buik, samen met het hart is de kern van ons menselijke zelf, die een belangrijke rol spelen in het in de wereld brengen van zachte kracht, warmte, seksuele aarding..... Dit werk helpt je in het opnieuw opeisen van de krachten van je buik, evenals de elegantie en de gratie van je heupbewegingen, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke expressie. Deze sessie focust je op elk psychosomatisch probleem dat verbonden is met je ingewanden: "hypochondrisch" zoals het vroeger genoemd werd betekent: hypo/onder de chondrus: het sternum (borstbeen). Werk met psycho-peristaltische zelf-regulering, kunnen problemen met vertering helpen. Diepe ontspanning (loslaten) kan helpen met problemen van het urogenitale systeem, zoals blaasontsteking, prostaatproblemen, enz. Al bij al kan een betere relatie bereikt worden met de diepe innerlijke gevoelens van de buik en zo kan nieuwe toniciteit van spirit kan gevonden worden.

06

Fase 3 - PARADIGMA SESSIE 6

"Diep Werk" - "Reorganiseren van het Bekken

In Paradigma-sessie 6 zijn we nog steeds in het "Diepe Werk". Werk in Paradigma-sessies 4, 5 en 6 zijn alle noodzakelijk om het bekken en de kern te balanceren. In sessie 6 - gaan we op het lichaamsniveau om met de achterkant van het bekken (billen), de buitenkant en de achterkant van de benen en de ganse rug.

Enorm veel "houden" en diepe krachten kunnen hier gevonden worden. Gevoelens van woede en agressie kunnen gemanaged worden, uitgedrukt worden op begrensde en veilige manieren, daarbij de persoon helpend om kracht te claimen en in controle te zijn. Alle beschermende krachten in de rug kunnen naar voor gebracht worden en een solied standpunt in het leven dat tevens seksueel levendig is kan aangenomen worden. In deze sessie, kunnen tevens tal van problemen en herinneringen die verband houden met sportletsels behandeld worden. Problemen met het reguleren van emoties, issues rond geweld uit het verleden, toilettraining uit de kindertijd, moeilijkheden met de bekkenbodem, geboorte, zelfs "essentiële hypertensie", enz. effectief bewerkt worden in deze paradigma-sessie. Dikwijls brengt deze sessie enorme verlichting, zodat mensen ze keer op keer opnieuw zouden willen, om ontspanning te vinden aan de achterkant van het lichaam en om betere manieren te ontdekken om op een belichaamde manier in het leven te staan.

07

Fase 4 - PARADIGMA SESSIE 7

Reorganiseren van hoofd en nek.

Paradigma-sessie 7 is een afzonderlijke fase en op het lichaamsniveau omvat het werk met de nek en het hoofd. Werk met deze lichaamsdelen kan in beetjes ook gedaan worden in andere sessies. Wanneer we ons werkelijk focussen op hoofd en nek, gaan we met een speciale manier om met de levenskracht.

In ons hoofd - met onze ogen, monde, neus en oren - is de zintuiglijkheid sterk aanwezig. Onze zintuigen staan ons toe ons te oriënteren, om informatie in te nemen en ons te helpen bij het laten gaan. Wat binnen komt of wat naar buiten komt kan te veel of te weinig zijn. Het kan overweldigend zijn of we kunnen ons niet langer in controle voelen. We kunnen ons afsluiten (de openingen in het hoofd sluiten) of open staan.

Werk met het hoofd in PI helpt je diepe vastgehouden emoties los te laten, je "maskers" te leren kennen en transparant te maken, en je "ware gelaat" op te eisen. Werk met mond en neus, evenals werk met de ogen verruimen ons bewustzijn. Ons letterlijk zware hoofd in juiste balans op nek en schouders zetten zijn eveneens deel van het proces. Het is mogelijk dat je pijnlijke problemen, gerelateerd aan de nek, kaken of tanden - ook al zijn ze van lang geleden - wil confronteren. Je kan je leren uitdrukken via de ogen, en misschien nieuwe wegen vinden om je angst te reguleren, of om meer mededogen in je oogcontact met anderen te brengen. Alle thema's die verband houden met "zien" kunnen "bekeken" worden gedurende deze sessie. Impliciete, niet-bewuste herinneringen uit de perinatale periode: bijv. ontwikkelingsthema's die opkomen als gevolg van het verblijf in een incubator, e.d., eerdere operaties of momenten van isolatie gedurende ziekte kunnen bewerkt worden.

08

Fase 5 - PARADIGMA SESSIE 8

Integratie -

Na de 4 fases waar de focus ligt op "loslaten" volgt nu een nieuwe fase, waar we ons concentreren op "integreren". Deze fase wordt dan ook de "The Integratiefase" genoemd. We ontwikkelen hier de voornaamste Gestalten van Bodymind: : Top-Bodem, Centrum-Periferie, Rechts-Links, Voor-Achter, Binnen-Buiten

Nadat we al deze vastgehouden en meestal onbewuste spanningspatronen in ons lichaam hebben losgelaten in ons lichaam, nadat we hebben gewerkt met de adem en onze "vrije adem", "opgewonden" en "orgastische" adem gevonden hebben; nadat we zijn omgegaan met onze innerlijke processen vanuit een Gestalt proces benadering, ontdekken we dat in onze menselijke vorm er steeds een dualiteit aanwezig is met tegenover elkaar staande polen. We hebben verkend hoe deze met elkaar in dialoog kunnen gebracht worden en geleidelijk samenwerking, eenheid en synthese creëren.

Zo wordt het mogelijk om na verloop van tijd de onderkant en de bovenkant van ons lichaam dichter bij elkaar te brengen - te verenigen. Hetzelfde geldt voor linker en rechter zijde, voor- en achterkant, binnen- en buitenkant : we kunnen een diepere dialoog en verbinding-integratie bewerken, letterlijk in de weefsels, de gevoelens en de gedachten.

"Paradigma sessies 8 en 9" gaan over het samenbrengen van boven- en onderlichaam..

09

Fase 5 - PARADIGMA SESSIE 9

Integratie

Paradigma sessie 9 is de verderzetting van Paradigma Sessie 8. We leren het lichaam te zien, te voelen en te bewegen al seen geheel, als een synthese van boven en onder. Met special “strokes” (aanrakingen), helpen we het bodymind bewustzijn boven en onder te verenigen. “Ik kan geaard zijn onder en vrij en mobile bovenaan” is een voorbeeld van een mogelijke dynamiek. “Ik kan sterk zijn en aanwezig bovenaan en speels en zorgeloos onderaan” of “Ik kan speels en overal en zijn” zijn slechtes enkele van de mogelijkheden om tot acceptatie van onszelf te komen. Terwijl sommigen diepe angsten kunnen ervaren hebben tijdens de “release” sessies, zullen de meesten nu een sterker gevoel van verbondenheid, verbinding van verschillende delen van het lichaam beginnen te voelen, alsook een gevoel van her-wortelen in de rijkdom van lichaamssensaties, een manier om meer vreugde in bewegingen te leren vinden en een meer mededogend contact met iemand dicht bij jou.
10

Fase 5 - PARADIGMA SESSIE 10

Integratie

Paradigma Sessie 10 handelt over de integratie van linker en rechter lichaamshelften, of m.a.w. integratie in het verticale plan.

Met de speciale hulp van de beoefenaar, worden we ons in toenemende mate bewust van onze linker- en rechter lichaamshelften, en gaan we die beter harmoniseren en op een meer geïntegreerde manier kunnen inzetten. Links en rechts verwijzen in zekere zin op het spanningsveld tussen "Yin" en "Yang" of het "Mannelijke" en het "Vrouwelijke". Andere dimensies die in Sessie 10 behandeld worden zijn "Voor-achter" en "binnen-buiten". We helpen al deze dimensies naar meer gebalanceerde gelijkmatigheid, balans, harmonie en evenwicht.

11

Fase 5 - PARADIGMA SESSIE 11

Verdere ontwikkeling van de integratie

Het werk is niet gedaan. In de volgende sessies kan je in toenemende mate de nieuw gevonden mogelijkheden en je gevoel van heelheid exploreren en opeisen

Misschien ben je je bij momenten "sterk als een leeuw gaan voelen". In het werkelijk belichamen van alle kwaliteiten van de leeuw te belichamen, en met de hulp van myofasciale strokes, speciale ademvormen, enz. kan de leeuw in jezelf nog meer in jou gaan groeien en in de wereld gebracht worden in houding en beweging. Tat tvam asi: "Je bent het". Spirituele verdieping is begrijpelijkerwijze een gevolg van dit "indalen" van de geest in het vlees.

12

Fase 5 - PARADIGMA SESSIE 12

Vortex - Integratie

Paradigma-sessie 12 helpt je om je "kernkwaliteiten" in contact en relatie te brengen met de buitenwereld, die niet per se veranderd is.... .

Paradigma-sessie 12 gaat over het "integere" zelf en het vinden van de moed om je te verbinden vanuit een plek van mededogen, liefde voor jezelf, andere personen, groepen of situaties die zijn zoals ze zijn. Het kan een nieuwe integratie in je familie van oorsprong inhouden, een betere verhouding tot je innerlijke autoriteit, minder afhankelijkheid van een uiterlijke autoriteit, of het leven vanuit een nieuwe visie of wat de ware zin van je leven is voor jou .

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

TOP