Online Prospectus van de Professionele Opleidingen in Bodymind Integration

 • Het Instituut voor Bodymind Integration (IBI in Gent (BELGIË)) houdt de visie om een plaats van excellentie te zijn... Onze lichaamsgerichte therapie opleidingen Core Strokes ™ en Pelvic-Heart Integration® zijn theoretisch begrijpelijk en praktisch belonend. Het lichamelijke ervaren staat er centraal en wordt bekeken doorheen een transpersoonlijke lens op de verbondenheid van persoon en samenleving.
 • De methodes zijn geïnspireerd op het werk van Jack W. Painter, PhD, de grondlegger van Bodymind Integration (PI, EI & PHI), John Pierrakos, Al Pesso en andere pioniers uit het veld.
 • Deze Prospectus geeft een overzicht van de Bodymind Opleiding (voertaal Engels) die leidt tot IBI-Certificatie. Het IBI is organisatie-lid van EABP. Ben je op zoek om het lichamelijke concreet in je (psycho)therapie te integreren, dan ben je van harte welkom ons te vervoegen.

NIEUW : Opleidingsmodules
"Core Strokes™ "
starten 2020

De lijst met data komen ook elders op deze site te staan
De opleidingsmodules kunnen opeenvolgend en apart gevolgd worden en leiden naar certificatie in één van de Bodymind Integration Methodes.

WIJ VERWELKOMEN U IN ONZE OPLEIDINGSCENTRA IN HONGARIJE, FRANKRIJK, UK, BENELUX, ZUID-AFRIKA, MEXICO...

Impressies van ons Trainingscentrum in Zuid-Frankrijk (Montbrun-Bocage) 

 

Impressies van ons Trainingscentrum in Hungarije 

Nieuwe Trainingsinhoud

Het Instituut voor Bodymind Integration (IBI) in België is een vaste waarde en een constante vernieuwer in het veld, Vanuit onze jarenlange ervaring met Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration®, Core Energetics, PBSP, Reichiaanse therapie, e.a. is de nieuwe methodiek van Core Strokes ontstaan. Core Strokes is een vorm van Bodymind Integration en is een waardevolle bijdrage aan de mensheid, die bewaard dient te worden en gedeeld met de wereld.

Het Bodymind Concept

Het „Bodymind” concept - de onscheidbare eenheid en synergie tussen lichaam en geest - staat centraal in Bodymind Integration. Het gaat er van uit dat ons lichaam een "levend geheugen" is en in zich alle tekenen en sporen bevat van onze persoonlijke levenservaringen evenals van onze familiale overerving. Alle soorten traumatische ervaringen en aangeleerde angsten, doordringen ons karakter en beïnvloeden onze houding. Onze fysieke structuur en postuur zijn concrete en tastbare ingangspoorten tot de ganse Bodymind. Bodymind Integration (ook bekend als PsychoCorporal Integration) is een effectief en respectvol veranderingsproces dat vertrekt vanuit het "bodymind concept". Het heeft toepassingen voor individuen, koppels, en groepen, en ondersteunt effectieve verbale en non-verbale communicatie en conflict oplossing doorheen een proces van loslaten/ontspannen en integreren.

De Opleidingsmodules brengen Diep Lichaamswerk, Humanistische Psychologie en Filosofie samen

CORE STROKES™ - Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration® zijn methodes van Bodymind Integration en diep holistisch lichaamswerk die ontwikkeld werden door Jack W. Painter, PhD (1933-2010) vanaf de jaren 1960. Bodywork en Humanistische Psychologie worden samengebracht zodat een krachtige synthese ontstaat die breed inzetbaar is door zowel praktiserende psychotherapeuten, lichaamswerkers en beoefenaars van complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Het derde jaar Pelvic-Heart Integration Training  in Hongarije is lopende - u kan niet meer instromen

Dit jaar richt zich verder op de relationele en de groepsdynamische aspecten van Bodymind Integration. Verdiepend werk Pelvic-Heart Integration. De modules worden gegeven door ICPIT trainers en assistenten en helpers. Je verwerft hierdoor de krachtigste vaardigheden op gebied van de combinatie bodywork en psychotherapie gebaseerd op ervaring en kennisoverdracht.

JAAR 3 PHI Opleiding Hongarije

Module I:  23 Oktober -27 Oktober  2019

Module II: 18 Maart - 22 Maart  2020

Module III: 10 Juni - 14 Juni 2020

Prijzen & Locatie : Prijzen zijn gebaseerd op huidige kosten en daarom onderhevig aan verandering zonder voorafgaande melding om de veranderingen in rekening te nemen aangaande de kost van ruwe materialen en andere directe kosten buiten onze controle. Locatie is eveneens onderhevig aan verandering zonder voorafgaande melding, afhankelijk van tevredenheid of negatieve evaluatie van deelnemers en staf.

"Core Strokes" Modulaire Training in Frankrijk en andere landen : start november 2020

Introductieductieworkshops Core Strokes in Italië, België, Nederland, UK, Frankrijk, Corsica, Hongarije, Australië, Zuid-Afrika,... .

Zes Daagse Opleidingsmodules in Zuid-Frankrijk, en andere locaties nader te bepalen

In "Core Stokes 1": krijg je technieken en theoretische achtergrond aangeleerd in het simultaan werken met lichaam (fysiek: oppervlakkige myofascia; energetisch: o.a. via subtiele therapeutische aanraking), emoties, gedachten, wil en spiritualiteit. Het werk is een synthese van de Core Energetics naar John en Eva Pierrakos en Bodymind Integration naar Jack Painter, PhD. Je kan door deelname aan de verschillende opleidingsmodules credits opbouwen voor de uiteindelijke certificering in één of alle van de Bodymind Integration modaliteiten.

GEPLANDE MODULES IN 2020

Module CORE STROKES I : 9-15 November 2020 - Contacteer Margarita Prokunina - mprokunina@gmail.com

Voor plaatsen en Data voor Introductieworkshops contacteer ons

 

Het tweede jaar Core Strokes in Zuid-Frankrijk en andere landen:  2021

In 2021 worden Core Strokes 1, 2 en 3 aangeboden. Je ontwikkelt verder je vaardigheden in het therapeutisch werken met diep lichaamswerk en psychotherapeutische technieken. Reichiaanse invloeden en invloeden uit de Core Energetica en Bodymind Integration worden verweven. Verder blijven de levendige humanistische filosofie en psychologie met Oosterse en Westerse inspiratiebronnen een belangrijke inspiratiebron. Je bouwt stapsgewijs verder aan je competenties via opeenvolgende opleidingsmodules (kunnen op verschillende plaatsen in Europa gevolgd worden)

2021

Core Strokes II : 10-16 Mei 2021 in Zuid Frankrijk - contacteer Margarita Prokunina

Core Strokes I (Herhaling): Na het deelnemen van een Herhaling Core Strokes 1 ontvang je het tussentijds certificaat "Core Strokes Level 1".

Module II: 13-19 September 2021 in Zuid Frankrijk (1 uur van Toulouse) - contacteer Margarita Prokunina - Deze module kan gevolgd worden door zij die succesvol Module I gevolgd hebben.

Module II of III: 8-14 November 2021 - Zuid Frankrijk - Contacteer Margarita Prokunina - Deze module kan gevolgd worden door zij die succesvol Module I of II gevolgd hebben.

Prijzen & Locatie : Prijzen zijn gebaseerd op huidige kosten en daarom onderhevig aan verandering zonder voorafgaande melding om de veranderingen in rekening te nemen aangaande de kost van ruwe materialen en andere directe kosten buiten onze controle. Locatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande melding, afhankelijk van tevredenheid of negatieve evaluatie van deelnemers en staf.

Postural Integration Certification Training

Dit jaar gaat verder met gespecialiseerd werk vanuit Postural Integration en Lichaamsgerichte Psychotherapie.  U werkt nu als Postural Integration Practitioner in opleiding (i.o.) met training-clienten onder supervisie (o.s.)

Data, locatie en prijzen te bepalen. 

2023 POSTURAL INTEGRATION CERTIFICERING en Nieuwe modules CORE STROKES, introductieworkshops en studieworkshops.

Het programma wordt zo samengesteld dat dit leidt tot certificering in Postural Integration®, mits het volgen van extra modules en supervisie kan ook het diploma tot Energetic Integration® Practitioner behaald worden. Het combineren van meerdere afstudeerrichtingen en praktijk onder supervisie levert je daarenboven extra uren op om met het vooruitzicht op lidmaatschap van de Europese Psychotherapieorganisaties.

Overzicht van de Vakken die gegeven worden in de opleiding

Overzicht van de Vakken die gegeven worden in de opleiding

Bodymind Integration & Lichaamsgerichte Psychotherapie in de 21ste Eeuw

ONTSTAAN

„Bodymind Integration” bestaande uit de diverse methodes Postural Integration® Psychotherapie, Energetic Integration®  Psychotherapie en Pelvic-Heart Integration®) (sedert 2007 ook gekend als „PsychoCorporal Integration”) ontstond aan het eind van de jaren 1960 vanuit de persoonlijke, wetenschappelijke en professionele zoektocht van Dr. Jack W. Painter in het menselijke potentieel.

 

Jack W. Painter

Jack Painter, PhD., Grondlegger van Bodymind Integration

 

Dr. Painter (1933-2010), die bekend staat als een pionier van de human potential movement, behaalde zijn Ph.D. aan de Emory University (Atlanta, Ga.) in Filosofie, Literatuur en Psychologie en werkte als professor aan de Universiteit van  Miami. Beïnvloed door Reichiaanse (Wilhelm Reich), Structurele Integratie (Rolfing) (Ida Rolf) en Gestalt (Fritz Perls) tradities vond hij in zijn zoektocht naar persoonlijke helderheid en in het werken met zijn cliënten, dat een lichaamsgerichte benadering nodig was om deze tradities samen te brengen in zijn eigen benadering. Hij kreeg Gestalt training van Marty Fromm (Miami, Florida), een vroege pioneer in Gestalt werk met Fritz Perls, MD, evenals workshops rechtstreeks met Perls zelf. Hij onderging een compleet programma van individuele sessies van Dr. Ida Rolf en Dr. Bill Williams (de grondlegger van Soma). Maar doorheen constant experimenteren vond hij zijn eigen manieren van aanraken van het lichaam. In het combineren van aanraking met een Reichiaanse benadering, studeerde hij en werkte hij samen met Raffaele Estrada Villa,M.D., Directeur van het Instituto Wilhelm Reich in Mexico City. Hij kreeg ook sessies van en werkte samen met Dr. Peter Levine, auteur van Waking theTiger en een welbekend Reichiaans therapeut, grondlegger van Somatic Experiencing®. Van 1973 tot aan zijn dood, trainde Dr. Painter een uitgebreid netwerk van leraars (trainers) en beoefenaars in Postural Integration® (van 1990 af ook in Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration), niet enkel in de meeste landen van de EU (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Engeland) maar ook in Zwitserland, U.S.A, Canada, Mexico, Nicaragua, Nieuw-Zeeland en Australië. De groep van "eerste generatie trainers" beoefende Postural Integration - in een tijd dat de koepel "lichaamsgerichte psychotherapie" niet gangbaar was -  nog voornamelijk onder de noemer van holistisch diep lichaamswerk of "Somatics" (meestal in 3-jarige programma's/700 uur). Later organiseerde zich het veld van "Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie" en werd ICPIT, met behoud van zijn eigenheid ook lid van deze koepel. In een survey van EABP uit 2010 is gebleken dat 10% van haar leden Training in Postural Integration® ontvingen. ICPIT (The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers) ontving ook de volle 3 gouden sterren voor psychotherapeutische competencies van EAP (The European Association for Psychotherapy) in 2011. Kijk hier: http://www.psychotherapy-competency.eu/Participate/Participant_List.php (scroll down tot oktober 2011). Wij vinden ons ook onder de koepel van WAPCEPC (The World Association of Person Centered, Experiential Psychotherapy and Counseling), waar onze organisatie een erkend lid van is. 

SNELLE VOORUITGANG IN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE EN BODYMIND INTEGRATION

Met de snelle vooruitgang in de velden van geneeskunde, psychologie, filosofie, psychotherapie, niet in het minst komend van de nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen, leidde Dr. Painter's onderzoek naar een verdere conceptuele en praktische integratie van traditioneel Reichiaans werk, neo-reichaans werk, trauma therapie, lichaamsgerichte psychotherapie, myofasciaal en ander lichaamswerk. Op het ogenblik dat zijn methodes Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration ontwikkeld waren in de vroege jaren 1990, richtte een "tweede generatie" trainers, (samen met de "eerste generatie" trainers) grote Opleidingsinstituten op. Verschillende programma's zijn nu 4-jarig, en integreren lichaamsgerichte psychotherapie met diep holistisch lichaamswerk. Het conceptueel arsenaal en de gebruikte terminologie is origineel en trans-disciplinair. Raffaele Cascone, een ICPIT-Trainer, psycholoog en psychotherapeut uit Napels heeft de aandacht gevestigd op het historisch gegeven dat Jack Painter zelf geen interesse had in "erkenning" door de gevestigde beroepen, gildes, enz., hetgeen hem de vrijheid deed behouden om niet verstrikt te raken in externe soms beperkende vereisten en te moeten inpassen in bestaande labels. 

 

Raffaele Cascone, PhD Psychology (I)- State registered systemic psychotherapist, Scientific coordinator ICPIT - Professor at University of Palermo

Raffaele Cascone (I), PhD Psychologie- Systemisch en familie psychotherapeut. Scientific director of the Institute for Systems Psychotherapy and Medicine - Scientific coordinator of ICPIT - Professor at University of Palermo

 

Cascone zegt: " Wanneer Jack demonstraties gaf van zijn werk aan professionelen van divers pluimage, dan zorgde hij er steeds voor dat hij woorden en concepten gebruikte die zouden verhinderen dat mensen oude namen op de nieuwe concepten en de nieuwe ervaringen waarnaar hij verwees, zouden plakken en vermits hij geen interesse had om erkend te worden door gevestigde beroepen, gildes, enz., had hij geen behoefte om zich te conformeren aan externe vereisten en te passen in bestaande labels."  (Persoonlijke communicatie, januari 2016).

Tot aan zijn dood, benadrukte Dr. Painter dat Bodymind Integration gebruik maakt van psychotherapie, maar verder gaat in de diverse praktische toepassingen, m.n. het intensieve en effectieve gebruik van hands-on en ander lichaamswerk. Jack Painter verdient gezien dient te worden als een belangrijke vernieuwer en inspirator (lees meer over de geschiedenis hier)  van het veld van "Body Psychotherapy." Tal van geregistreerde psychotherapeuten (die zichzelf ook Bodymind Integrators noemen), en trainers van psychotherapeuten zijn (leden van EABP en andere nationale en internationale professionele psychotherapie organisaties) bouwen de ganse "kern van hun aanpak" op de fundamenten en innovaties die in de wereld gebracht werden door deze uitzonderlijke onderzoeker.

CENTRALE VISIE

Centraal aan Postural Integration® - Bodymind Integration, sedert zijn ontstaan, is de visie dat

 1. body en mind zijn onscheidbaar en staan niet in een oorzakelijke relatie "tot elkaar" vermits ze twee dimensies zijn van dezelfde fenomenen. Psychocorporeel werk met awareness en bewustzijn is altijd tegelijk werk met lichaamsexpressie, beweging en energie. En omgekeerd is werk met het lichaam, met inbegrip van diep werk met ademhaling en myofascia, altijd simultaan werk met awareness en bewustzijn.
 2. Postural Integration is daarenboven gebaseerd op de notie van een "energetische flow" die als de kern van menselijke ervaring wordt genomen. De bevordering van deze flow wordt beschouwd als gezondheid, zijn aanhoudende blokkering wordt beschouwd als ziekte. PsychoCorporal Integration stelt een heldere theorie voor die gebruik maakt van de theorieën van F. Perls, MD en W. Reich, MD., maar deze transcendeert. Het gebruikt Gestalt claiming en ervaring als onderdeel van het proces van transformatie van lichaamspantsering. 

  Bodymind Integration definiëren:

Bodymind Integration  kan begrepen en gedefinieerd worden vanuit verschillende hoeken:  

 • Als een existentiële benadering, gaat het om met welk aspect ook van een gegeven individu  — lichaamssymptomen, sensaties, gevoelens, beelden, gedachten, subtiele energie, spiritualiteit — het meest toegankelijk is in het ogenblik als weg om contact te maken.   
 • Als een Lichaamsgerichte psychotherapie benadering, een Counseling benadering van het Zelf en een benadering van Persoonlijke Ontwikkeling is het een krachtige manier om een diep en authentiek contact te maken met het Zelf met de bedoeling energiebalans en evenwicht te herstellen en aan te moedigen. De therapeutische alliantie in Bodymind Integration is de krachtige vereniging van krachten die het lange, moeilijke en dikwijls pijnlijke proces van leven-veranderende healing & transformatie energetiseert. De conceptie van de beoefenaar hier is er niet een van een gedesinteresseerde observator-technieker, maar van een volledig levendige humane metgezel voor de cliënt.
 • Bodymind Integration is een bron-geörienteerde benadering. Het benadrukt het helpen van cliënten in het verbinding maken met de delen van het zelf die reeds georganiseerd , coherent en functioneel zijn met interesse, nieuwsgierigheid en ontdekkingszin. Het poogt naar binnen toe te werken van dat punt af naar de meer verdedigde, gedesorganiseerde, verwaarloosde, disfunctionele of buitengesloten aspecten van het zijn van een persoon, zonder evenwel van deze elementen de primaire focus van therapie te maken of een regressief model te worden.  
 • Bodymind Integration behandelt belichaming (embodiment) als een intrinsiek en belangrijk gegeven van menselijke existentie. Het re-associeert de spirit met het lichaam in een poging het leven dieper te appreciëren; het helpt gedissocieerde delen van de spirit die gefragmenteerd waren van ons lichaam terug in ons lichaam te brengen, te her-enigen, te her-associëren.  
 • In Bodymind Integration, wordt een „somatische mindfulness” aangemoedigd die het gedetailleerde moment-tot-moment traceren van sensaties, gevoelens, emoties en impulsen tot beweging, evenals het gebruik van laden en ontladen (charging and discharging) van energie door het werken doorheen en het voleindigen van een  „natuurlijke energetische cyclus.
 • Blokkades in de natuurlijke stroom van energie worden opgelost door het gebruik van zowel hands-on-bodywork en/of non-touch begeleiding (afhankelijk van de noden van de cliënt), een proces van titratie behelzend  (het beetje bij beetje ontladen en minimizeren van disregulatie van overlading als resultaat van traumatisch lijden) en pendulatie van innerlijke ervaring ((Het zachte heen en weer wiegen tussen contractie en expansie, tussen angst en veiligheid, tussen woede en kalmte, tussen verdriet en aanvaarding, tussen inactie en actie....) om overspoeling te mitigeren, of nog niet geïntegreerde toestanden, terwijl men het zenuwstelsel binnen een "tolerantievenster" (“window of tolerance") houdt.
  Painter_Natural_Energetic_CycleEen focus op het lichaam (een 12 stappen (paradigma sessies) volgend in Postural Integration® en 12 stappen (een paradigma energetische cyclus) in Energetic Integration (eveneens inbegrepen in Postural Integration®), brengt gedissocieerde delen van onze spirit die gefragmenteerd waren weer in het lichaam terug, her-enigd, gere-associeerd.  
 • Gespecialiseerd werk, Pelvic-Heart Integration genaamd heeft als doel de seksuele healing. Al dit werk is een rijke synthese van vele invloeden en bronnen:  Reichiaans en Neo-Reichiaans werk (bijv.  met adem, musculaire pantsering en karakterdefensies), Gestalt werk, Peter Levine's "Ontwaken van de Tijger"/Somatic Experiencing, Werk met Plaatshouders (Moeder, Vader, archetypes enz.), Werk met de 5-Elementen (verbonden met emoties, energiestroom, enz. ),...  ”

 

©Dirk Marivoet, Geregistreerd (Lichaamsgericht) Psychotherapeut (BVP-ABP, EABP, EAP, WAPCEPC) - Tevens Psychomotorisch Therapeut en lic. Kinesitherapie in GGZ (KULeuven, VVPMT).

De vooronderstellingen van Lichaamsgerichte Psychotherapie - Bodymind Integration zijn dat...

 • Lichaam en geest niet gescheiden zijn;
 • Er een fundamentele verbinding bestaat in de wereld, gedreven door energie en bewustzijn;
 • De focus van aandacht ligt op intrinsieke gezondheid of het „essentiële zelf”; pathologie treedt op als consequentie van het verlies van verbinding met het essentiële zelf.
 • De praktijk van Bodymind Integration focust op belichaamde, huidige ervaring;
 • Deze ervaring kan geverbaliseerd worden op een descriptieve manier;
 • Bodymind Integration wordt beoefend in relatie met de therapeut; de benadering van de therapeut is relationeel gefocust, met de therapeut als actieve participant in het proces. Hij/zij treedt in relatie met respect, nieuwsgierigheid en authenticiteit; het werk is zowel interpersoonlijk als intra-persoonlijk;
 • Bodymind Integration is een gemeenschappelijke onderneming van therapeut en cliënt die verricht wordt met nieuwsgierigheid; nieuwe wegen van zijn en verhouden worden verkend die potentieel meer bevredigend zijn (Experimenteren); "unfinished business" (onafgewerkte zaken) en blokkades worden doorgewerkt tot bewustwording en integratie; zowel therapeut als cliënt worden door de ervaring veranderd; er is geen vooropgesteld einddoel.
 • Gegeven een gepast klimaat, ontdekken individuen hun eigen proces van healing en zelf-regulering.

 

CORE STROKES™

Core Strokes ™  

ENERGETIC INTEGRATION®

Energetic Integration® (EI) is een benadering van de bodymind die technieken gebruikt die rechtstreeks werken met de expansie-contractie processen van de weefsels, emoties en attitudes. Het is een stap voor stap interactief proces tussen cliënt en beoefenaar, waarbij ze werken in de richting van het openmaken van "spanningsringen" (rond de ogen, mond, keel, borst, diafragma, buik, en bekken) die de stroom van energie en gevoel blokkeren en onze karakterstructuur vorm geven. In EI, werken we met de innerlijke en uiterlijke structuren van bodymind, om wegen te vinden om de energie te balanceren tussen de lagen van karakterpantsering die we hebben gecreëerd in onszelf om een open, liefdevol delen met wat rondom ons is te verhinderen. We exploreren tevens de energetische cyclus en hoe we het vinden van cognitieve helderheid kunnen ondersteunen dat ontstaat uit deze energetische stroom door onszelf te delen als beoefenaars.

POSTURAL INTEGRATION®

 Postural Integration® (PI) is een gelijkaardige zorgvuldige menselijke onderneming die de aard van het zelf als proces respecteert. Het past zijn methodes simultaan toe op de ganse persoon, en begrijpt dat de beoefenaar altijd een deel is van de verandering die plaatsvindt. Postural Integration® legt de nadruk op het ontspannen en organiseren van bindweefsel in het lichaam op een systematische manier. De focus ligt op de "Postuur" - belichaamde gevoelens, ervaringen, attitudes, manieren van denken, innerlijke geloofsaannames, expressies van ontwikkelingstrauma en ander "houdingcompensaties" in het lichaam. 
Please configure the element options.

De Theoretische Concepten van Bodymind Integration zijn afkomstig van....(©Dirk Marivoet)

 • Existentialisme: De Humanistische gedachten van S. Kierkegaard (1813-1855) en F. Nietszche (1844-1900)
  • Het „ontwaken van het individu”
  • De confrontatie met de veelheid van „zelf-sussende defenties” waarmee individuen hun "slapende ijdelheid" onderhouden.
  • De transformatie van alle waarden in authentieke waarden, de realisatie van het menselijke vermogen om het eigen leven te scheppen.
 • Fenomenologie (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Binswanger, Boss, Laing,…), we integreren in de training dat:
  • de mens een “zijn-in-de-wereld” is, d.w.z., als een entiteit wiens weefsel zelf een immersie en openheid inhoudt van de omringende wereld.
  • het lichaam de primaire plaats van kennen van de wereld is
  • het lichaam en dat wat wordt waargenomen niet van elkaar kunnen losgekoppeld worden
  • doorheen intentionaliteit “co-creëren” mensen fenomenen, eerder dan slechts passief  te registreren wat daar is.
 • De thesis van dialogisch bestaan ontwikkeld door Martin Buber. We integreren in de training dat:
  • binnen de zich ontvouwende relatie van een  ‘Ik’ en een ‘Gij’, de mens geboren is en zijn volledig potentieel ontwikkeld. Wanneer een mens een ander mens beschouwd als een "het", zowel de ander als hemzelf minder worden.
 • De concepten ontwikkeld door  C.G. Jung. We integreren in de training:
  • Het collectieve onderbewuste en de archetypes (animus; anima; persona(e), shadow, het zelf….)
  • Het postulaat van de realiteit van de ziel
  • Het proces van individuatie als een levenslang proces van psychische groei, het worden en het realiseren van het zelf.
  • De visie waarin psychisch lijden niet gereduceerd wordt tot een pathologie, maar gezien wordt als een passage in het proces van individuatie van het individu.
 • Kurt Goldstein’s Holistische Theorie van het Organisme. We passen toe:
  • Het figuur-achtergrond principe van perceptie van het ganse organisme, veronderstellend dat het ganse organisme dient als de achtergrond voor de individuele stimulus die de figuur vormt.
 • Kurt Lewin’s Veld Theorie. In overeenstemming met deze theorie, suggereren we dat noch 'nature' (aangeboren tendensen), noch 'nurture' (hoe ervaringen individuen vormen) alleen kunnen het gedrag van het individu en persoonlijkheden verklaren, maar eerder dat zowel 'nature' als 'nurture' met elkaar interageren om ieder persoon te vormen.
 • De Gestalt-psychologie / en afgeleide therapie van Frederick Perls:
  • De existentiële dimensie en de notie van het huidige  „hier-en-nu”,
  • De existentiële verantwoordelijkheid van iedereen voor de eigen keuzes evenals de vele creatieve middelen die nuttig hulp zijn in het omgaan met conflictsituatie, innerlijke verdeeldheid en fragmentatie.
 •  Wilhelm Reich (en diverse post-reichiaanse ontwikkelingen (Alexander Lowen’s Bio-Energetische Analyse, John Pierrakos’ Core-Energetica, Stephen Johnsons toevoegingen tot Karakter Analyse, Stanley Keleman’s Formatieve Psychologie, enz.):
  • De notie dat het lichaam een levend geheugen van de ervaring is en van familiale overerving, als een houder van teruggehouden verwonding en overgeërfd lijden werk wordt verricht met wat "karakterpantsering" wordt genoemd. Een spirituele dimensie wordt hierin herkend.
 • De Concepten en Praktijken ontwikkeld door Somatische Beoefenaars zoals Elisabeth Dicke (Bindegewebsmassage), Ida Rolf (Strukturele Integratie): een protocol voor het ontspannen van chronische myofasciale contracties, Tom Myers (Anatomy Trains: gedetailleerde anatomische inzichten van myfasciale meridianen), enz. de practische know-how en know-where van diep holistisch lichaamswerk, en uit Somatische Disciplines als Alexander Techniek, Feldenkrais’ Functionele Integratie, Judith Aston Patterning, Bioenergetica, Yoga, Oosterse tradities: 1) werk met acupressuurpunten en de theorie van de 5-elementen voor het stimuleren, sederen, zelf-reguleren, e.a. doeleinden 2) bepaalde technieken om te werken met 'fijne energie' (gebaseerd op polariteistherapie, craniosacrale therapie, enz.)
 • L. Moreno (Psychodrama), Virginia Satir (Familie Reconstructie en Sculpteren), Albert Pesso (PBSP), Jack Painter (Bodymind Drama), en anderen:
  • Het gebruik van dramatisatie, rollenspel en dramatische zelf-presentatie om te onderzoeken en inzicht te verwerven in iemands leven. Een reeks van actiemethodes kunnen leiden tot 'enactment', het afbeelden van bijvoorbeeld herinneringen aan specifieke gebeurtenissen uit het verleden van de cliënt, onafgewerkte situaties, innerlijke drama's, fantasieën, dromen, voorbereidingen voor toekomstige risico-houdende situaties, of onvoorbereide expressies van mentale toestanden in het hier en nu. Deze scènes benaderen ofwel werkelijke levenssituaties of zijn veruiterlijkingen van innerlijke mentale processen. Andere leden van de groep kunnen verlengstukken zijn, en de protagonist ondersteunen door andere belangrijke rollen te spelen in de scène op specifieke manieren.
 • Het veld van de Transpersoonlijke Psychologie:
  • De notie van "ontwikkeling voorbij conventionele, persoonlijke of individuele niveaus": de exploratie van "ervaringen waarin de zin voor identiteit van zelf buiten (trans) het individuele of persoonlijke reikt om bredere aspecten van menszijn, leven, psyche of cosmos omvat."
 • Andere velden: Bodymind Integration is beïnvloed door:
  • Inter-subjectiviteit (Relationele Psychoanalyse (bijv. Daniel Stern), toegepast op boorlingen (bijv. Colwyn Trevarthen ), theorie van belichaamde simulatie (Vittorio Gallese – spiegelneuronen)
  • Somatische Psychotherapieën (bijv. Sensorimotor Psychotherapy (Pat Ogden), Somatic Experiencing (Peter Levine), NARM (Laurence Heller)
  • Acceptance and Commitment therapy
  • Strengths based therapy (e.g. emotionally focused therapy, play therapy, narrative therapy
  • Elementen van CBT (Cognitive Behavioral Therapy)
  • ‘Mindfulness’
  • Hedendaagse relationele thema's in counseling en psychotherapy
  • Cranio-Sacrale therapie
 • Raffaele Cascone, PhD, wetenschappelijk coordinator van ICPIT (en professor aan Universiteit van Palermo), in het collectieve ICPIT-boek "Transformation of the Self with Bodymind Integration"* suggereert dat P.I. verder aan kracht won door de volgende informaties in overweging te nemen en te integreren:
  • de Chaos Theorie (Ilya Prigogine, Isabelle Stengers – Order out of chaos)
  • Vinciane Despret's psychologie en filosofie,
  • de hedendaagse verschuiving van de focus in de wetenschappelijke wereld van genetisch naar epigenetisch herprogrammeren;
  • de verschuiving van Hans Selye’s oude stress concept naar Henri Laborit's ontdekking van de inhibitie van het actie syndroom (l'inhibition de l'action) (https://www.youtube.com/watch?v=hD7lMDXDvt8) en naar gedragsepigenetica,
  • de ontdekking van het 'social engagement systeeme. (zie bijv. The listening project) (S.W. Porges)
  • de anticholinergische anti-inflammatorische reflex (K.J. Tracey)
 • Bredere beschrijvende termen voor deze training zijn: humanistisch, holistisch, integratief, existentieël en transpersoonlijk.

 

Kwaliteiten van de Bodymind Integrator

De beoefenaar van Bodymind Integration (Postural integrator®, Energetic Integrator® en/of Pelvic-Heart Integrator®) voorziet essentieel in een ruimte voor de cliënt die vrij is van oordeel, en staat op respectvolle wijze toe 'dat wat (het) is' dat kan verkend worden en vollediger ervaren. Verder, vertrouwt de therapeut het proces van de cliënt. Hij/zij laat daarbij elke agenda los met betrekking tot de richting van het persoonlijke werk van de cliënt. De gebruikte methodes en technieken kunnen variëren, afhankelijk van de noden van de cliënt of de vaardigheden van de therapeut.

De ervaring van de beoefenaar in relatie tot de cliënt is aanwezig en beschikbaar, iets wat op zijn beurt een rijke bron wordt in het healingproces. Deze relationele benadering tot therapie creëert de weg naar een authentieke en betekenisvolle ontmoeting tussen therapeut en cliënt, en een vruchtbare grond van waaruit men kan groeien en verkennen (analoog aan Carl Roger’s idee van ‘healing doorheen ontmoeting’; met de bijkomende mogelijkheid in Bodymind Integration om the ‘ontmoeten en heel te worden’ op het niveau van de aanraking en het gekende weefsel). De cliënt wordt beschouwd als de ‘expert’ van zichzelf – eerder dan de therapeut. Daarom wordt de aangeboren wijsheid van de cliënt aangemoedigd en op de voorgrond geplaatst.

Kwaliteiten van de therapeut

Om de transitie van  “vervreemding” in de richting van integratie en heelheid te ondersteunen, dient de lichaamsgerichte psychotherapeut/Bodymind Integrator zelf over een aantal kwaliteiten te beschikken:

1) Een intuïtief bewustzijn en inzicht in gezonde menselijke ontwikkeling.

2) Kennis van verschillende patronen van onopgeloste conflicten vanuit de kindertijd met hun specifieke chronische splits in lichaam en geest,

3) Het vermogen om een constistent referentiekader te gebruiken en een gedifferentiëerde gevoeligheid betreffende de onderlinge relatie van

(a) Signalen in het organisme die wijzen op vegetatieve stroming, musculaire hypertensie of hypotensie,

(b) Het fenomeen van psychodynamische processen van overdracht, tegenoverdracht, projectie, defensieve regressie, creatieve regressie en diverse vormen van weerstand.

Wetgevingen

De wetgevingen omtrent Therapie, Psychotherapie, Counseling, praktijkvoering, e.d. zijn verschillend afhankelijk van het betreffende Europees land.

Afhankelijk van de wetgeving, kan iemand zich "therapeut" "Psychotherapeut" of iets anders noemen. Registratie bij erkende professionele verenigingen of associaties voldoen aan strenge regels. Alhoewel lichaamsgerichte benaderingen overal in de wereld in de lift zitten, dient opgemerkt te worden dat in sommige landen of staten, het aan psychotherapeuten en counsellors niet toegestaan is met therapeutische aanraking te werken.

Studenten dienen er zich derhalve bewust van te zijn dat de certificering door het Internationaal Instituut voor Bodymind Integration of de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT) niet automatisch een legale status vertegenwoordigt in een land.   Postural Integration®, Energetic Integration® en PelvicHeart Integration®) kunnen toegepast worden binnen de eigen kwalificaties en binnen de geldende regels en normen voor zij die een erkenning genieten als Psychotherapeut, Psycholoog, Psychomotorisch therapeut, Counselor, Sociaal werker, fysiotherapeut,….

Zwaartepunten van de Opleidingsmodules

BELANGRIJK: Het uitzicht of de inhoud van de opleiding en van het curriculum zijn voor verandering vatbaar. Wat beschreven wordt als thema's, theorie en praktijk is bedoeld om aan jou, de toekomstige student een zeker idee te geven van hetgeen behandeld wordt gedurende de ganse training. Iedere beschrijving van een topic of inhoud kan licht wijzigen, om het mogelijk te maken de opleiding begrijpelijk te houden. Bepaalde delen van de inhoud kunnen vroeger of later onderwezen worden omwille van dezelfde reden. Soms kunnen er wijzigingen in het programma optreden omwille van de beschikbaarheid van opleiders. Ons doel is om al wat we voorstellen als inhoud en structuur gedurende het traject van de ganse opleiding te behandelen!

 • Overzicht van de Bodymind Integration benadering–een bedding voor hedendaagse body-mind, mind-body, somatische en lichaamspsychotherapeutische theorie en praktijk.
 • Fenomenologie & de Gestalt Contact Cyclus– awareness en de contact grens
 • Veld Theorie & Dialoog – deel zijn van het grotere plaatje, relationele thema's
 • ‘Experiment’ werk– gestalt, accommodatie oefeningen, "stoel-work", Bodymind drama, Postural Integration "therapeutische aanraking", Zacht Energiework, enz.
 • Creatieve Media –Droom-werk/Metaforen & Verbeelding
 • Enige van de conceptuele en praktische topics die behandeld worden: Een map van de persoonlijkheid; Ego functies; Energie en Bewustzijn; het onderbewuste; Jungiaanse Archetypes; Reichiaanse karakterstructuren en stijlen; Gestalt proceswerk, Ademen, Voelen en Bewegen; Diagnose en Psychopathologie; Energie-economie; de Energetische Cyclus; Aarding; Kern en Mantel, Masker, Lager Zelf, Hoger Zelf; Innerlijk Kind; Weerstand, Woede en de onder-boven splitsing; Segmentale pantsering; Focussing, Sensing; Anatomie en fysiologie; 5-Elementen van Oosterse geneeskunde; Ayurveda; Yoga; Psychosomatiek; Seksualiteit; Groepsproces; Ziekte en dood; Overdracht en tegenoverdracht; Bodymind Drama; Assessment, diagnose en Body Reading; De fases in het Bodymind Integration Therapeutisch Process; De Vier Pijlers van Postural Integration; de kunst van leiderschap; Trauma; Beelden, Geloofssystemen en de schade die ze verrichten.
TOP