INT'L INSTITUUT VOOR BODYMIND INTEGRATION stelt voor INTERNATIONALE PROFESSIONELE TRAININGEN

in CORE STROKES™ - PELVIC-HEART INTEGRATION® - LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

ORGANISATIONAL INSTITUTE EUROPEAN ASSOCIATION BODY PSYCHOTHERAPY
- EABP

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF PSYCHOCORPORAL (BODYMIND) INTEGRATION TRAINERS.

OPLEIDINGEN IN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE & DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK!!

WORDT DE MEEST BEDREVEN BODYMIND INTEGRATOR

DIEP HOLISTISCH
LICHAAMSWERKER! +
LICHAAMSGERICHT
(PSYCHO)THERAPEUT

DIEP LICHAAMSWERK GEINTEGREERD MET PSYCHOTHERAPIE

BODYMIND INTEGRATION!!

WORDT
EEN COMPLETER PROFESSIONEEL
THERAPEUT

INNOVATIE EN EFFICIËNTIE IN PSYCHOTHERAPIE
EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

SEDERT 1985

NEEM DE VOLGENDE STAP - VERVOEG INTEGRATIE - EVOLUTIE! - ...

VOLG AUB EEN INTRODUCTIEWORKSHOP EN SESSIES VOORAF!!!

PREV
NEXT

Leer DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK, PSYCHOTHERAPEUTISCHE AANRAKING EN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE SEDERT 1986 www.bodymindintegration.com

CORE STROKES™ - PELVIC-HEART INTEGRATION® : Internationale Professionele Opleidingen in Bodymind Integration & Body Psychotherapy

Lichaamspsychotherapie is een gevestigde therapeutische benadering die zich bezighoudt met het belichaamde zelf van de mens. Oosterse en westerse grondbeginselen, evenals recente inzichten uit hersenonderzoek en biologie geven BodyPsychotherapy een wetenschappelijke basis en diepgaande impulsen om de mens in zijn geheel te raken. Lichaamsgerichte psychotherapie moedigt je aan om je onder te dompelen in de taal van je lichaam, om gevoel voor je gevoelens en boodschappen te ontwikkelen, om je zelfbewustzijn aan te scherpen en om een ​​diep begrip te krijgen van je eigen levensverhaal met zijn overlevingspatronen. In onze programma's integreren we in onze visie het werk van John & Eva Pierrakos (Core Energetics) en van andere waardevolle en nobele influencers zoals Al & Diane Pesso, Jack W. Painter en anderen.

BODYMIND INTEGRATION

Bodymind Integration is ervaring uit de eerste hand en geeft je de moed voor levendigheid en authenticiteit. Ons trainingsteam biedt u state-of-the-art training in CORE STROKES TM (een synthese van alle modaliteiten van Bodymind Integration: Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® met Core Energetica en PBSP). De TRAINERS en DOCENTEN hebben jarenlange ervaring, zowel als psychotherapeuten als trainers / supervisors van studenten Bodymind Integration en Body Psychotherapy. Als student verdien je het beste! Trainingen worden verder ondersteund door ‘helpers’ en ‘assistenten’. Je wordt onderdeel van een groeiende internationale ondersteunende gemeenschap van Bodymind Integrators en Body PsychotherapY Practitioners met een sterke basis in innerlijke en uiterlijke helderheid en ethisch gedrag.

DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK en PSYCHOTHERAPEUTISCHE AANRAKING

Naast het gebruik van psychotherapeutische technieken en strategieën, leer je in onze programma's op een professionele manier te werken met aanraking in psychotherapie. Dit is gebaseerd op state-of-the-art hands-on diep lichaamswerk, waarbij wordt gewerkt met het myofasciale en energiesysteem, met een diep begrip van traumatherapie en neurowetenschappelijke inzichten. Verweven met karakter-analytische inzichten, Core Energetica, gestaltproceswerk, PBSP (Pesso) technieken, psychodrama, ademwerk, 5-elementen, bewegingsbewustzijn, relationele wijsheid verwerft u een verbazingwekkend krachtige toolbox om uw patiënten en cliënten te helpen met hedendaagse levens- en gezondheidsproblemen.

Deze Internationale Professionele trainingen in het Engels in de methodes van Bodymind Integration - Afstudeerrichtingen Core Strokes™ & Pelvic-Heart Integration® bouwen verder op een synthese van Psychotherapie, Westers en Oosters Lichaamswerk,Therapeutische aanraking, Integratieve filosofie en praktijk

  • CORE STROKES LEVEL I reeds na 14 trainingsdagen. Full practitioner certificatie na het vervullen van alle voorwaarden.

    Helderheid en structuur in je werken, in je beroep als therapeut. Belichamen wat je weet en inzicht vertalen naar je hart en handen. De subtiele kunst exploreren van het holistische proceswerk dat naar echte transformatie leidt.
  • BODYWORK

    Reichiaans lichaamswerk, Therapeutische aanraking en andere vormen van bodywork worden op een pragmatische wijze onderwezen: zeer ervaringsgericht en in een setting met een gebalanceerde integratie van theorie en praktijk.
  • BODYWORK, PSYCHOLOGIE, FILOSOFIE & SPIRITUALITEIT & PRAKIJK

    De opleiding biedt vele inzichten en wegen aan om naar jezelf te kunnen kijken. Als student leer je je eigen vrije weg hierin te vinden. Door de synthese van verschillende vakgebieden willen we laten zien dat er op geen enkele visie een dogma rust. Je leert, uit elke aangereikte methode de essentie en de relatie tot therapeutisch proceswerk. Dit maakt je in toenemende mate helder en klaar in de communicatie naar je clienten toe en leert je waarlijk zien met het hart en geeft je het vermogen anderen de vrijheid te laten hun eigen proces te onderzoeken en zichzelf beter te leren kennen.

TRANS-DISCIPLINAIR, INNOVATIEF & INTEGRATIEF

Dit werk in noch werk met het lichaam apart, noch met de psyche apart. Het is bodymind werk, dat lichaam, gevoelens, emoties en gedachten tegelijkertijd bewerkt! Soms horen we studenten zeggen : "Ik zal nooit in staat zijn om dit te leren en te beoefenen! Het is te veel om te behappen... ." Wel! Wij zijn er van overtuigd dat iedereen met de juiste toewijding, discipline en bereidheid onze aanwijzingen te volgen in staat zal zijn te leren en te werken met de vele lagen van de persoonlijkheid tegelijk over verschillende disciplines heen!!

TransformationSelf-1024x184

ICPIT schreef het boek  "Transformation of the Self with Bodymind Integration".transformation_of_the_self_preview

Hiernaast gebruiken wij als cursusmateriaal tal van gepubliceerde artikels en boeken over Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration & Psychologie en Psychotherapie. zie voor meer informatie over het Postural Integration® luik hier.

Dirk Marivoet - Body Psychotherapist
Luister naar een Interview met Dirk Marivoet over Postural Integration voor Somatic Perspective on Psychotherapy (USABP)

BEOEFEND VANUIT HET HART, WETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERD & UITVOERIG KLINISCH GETEST

Onze ervaring in de praktijk, maar ook wetenschappelijk onderzoek zijn onze leidraden tijdens deze training. Het is bewezen dat mentale pijn, psychisch lijden, lichamelijk onwel bevinden, psychosomatische en chronische pijnklachten enkel begrepen kunnen worden vanuit een holistische, relationele, harts-verbonden en persoonsgerichte benadering. Een aanpak die efficiënt is en werkt, veronderstelt de integratie van zowel deep bodywork, psychotherapie en spirituele processen en technieken die aansluiten bij het verhaal van de persoon en bij zijn context. CORE STROKES biedt deze integratie en voorziet in de meest krachtige ingangspoort die vandaag bekend is tot onze diepste kern.

TESTIMONIALS

Patrick Pelzner

psycholoog (Zwitserland)
De expertise van Dirk Marivoet ligt in een grondige kennis van het lichaam en zijn energetische systemen - duidelijk vele jaren van diep werk dat door zijn handen stroomt. Ik genoot erg van zijn precieze uitleg van lichaamsstructuren en hoe ik ermee kon werken. De cursus "Advanced Somatics Practitioner" inspireerde mijn werk enorm. Ik kan hem zowel als leraar als therapeut aanbevelen voor intensieve lichaam-geestgerichte processen.

Ivan Sebastiani

Directeur van het Italiaanse Instituut van Core Energetica (Italië)
Ik ken Dirk al vele jaren en ik heb altijd bewondering voor zijn diepe kennis, creativiteit, wijsheid en zijn enorme vaardigheden in het werken met het lichaam en het bewustzijn. Hij is een geweldige therapeut en een ontdekkingsreiziger van de menselijke natuur!

Paula Moreau-Smith

lichaamsgericht psychotherapeut (Engeland)
In de zes jaar dat ik Dirk Marivoet ken, heeft hij altijd indruk op me gemaakt met zijn enthousiasme voor lichaamswerk en zijn toewijding om de wereld te omarmen en zijn kennis breed te delen. Hij is een wijze en liefdevolle leraar met een zacht hart en diepe therapeutische kennis over de body-mind.

Sophie

Tantra Teacher Frankrijk
Dirk Marivoet kan de juiste woorden en aanrakingen vinden om vertrouwen en veiligheid te creëren en geblokkeerde energie vrij te maken in je fysieke en emotionele lichaam. Door deze gebieden vrij te maken, verbindt hij ons opnieuw met ons volledige potentieel…. 1000 maal bedankt dat je me hebt geholpen om volledig mezelf te zijn in mijn vrijheid en mijn vloeibaarheid.
OUR PARTNERS

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM MET EN VOOR JE TE WERKEN!

Wees welkom in onze trainingsprogrammas, we zullen je helpen de best mogelijke professionele therapeut te worden.

Psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie werd in kaart gebracht door EABP en USABP. Het IBI is Institutional Member van EABP. Wij zijn met IBI geëngageerd om de lichaamsgerichte psychotherapie naast de andere hoofdpijlers van de psychotherapie meer bekendheid en toegankelijkheid te geven.

Postural Integration®

Een nieuwe synthese van hoofzakelijk Gestalt, Reichiaanse therapie, Rolfing, door Jack Painter, Ph.D. ontwikkeld in de jaren 1960. Het werk is geupdated met hedendaagse inzichten uit de neuro-affectieve wetenschappen, relationele lichaamsgerichte psychotherapie en traumaonderzoek,...

Energetic Integration®

De tweede methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Werkt o.a. met Karakteranalyse, een natuurlijke ademcyclus, Gestalt, de 5-elementen, Bodymind Drama....

Pelvic-Heart Integration®

De derde Methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Psychosexuele Lichaamstherapie. Doel is o.a. de mannelijke en vrouwelijke kanten van onze persoonlijkheid te harmoniseren. Onderwezen door Dirk Marivoet en Elisabeth Renner.

TOP