INT'L INSTITUUT VOOR BODYMIND INTEGRATION stelt voor INTERNATIONALE PROFESSIONELE TRAININGEN

in POSTURAL INTEGRATION® - CORE STROKES™ - ENERGETIC INTEGRATION® - PELVIC-HEART INTEGRATION® - LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF PSYCHOCORPORAL (BODYMIND) INTEGRATION TRAINERS
ICPIT

SENIOR ORGANISATIONAL INSTITUTE EUROPEAN ASSOCIATION BODY PSYCHOTHERAPY...

OPLEIDINGEN IN LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE & DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK!!

WORDT DE MEEST BEDREVEN BODYMIND INTEGRATOR

DIEP HOLISTISCH
LICHAAMSWERKER! +
LICHAAMSGERICHT
(PSYCHO)THERAPEUT

DIEP LICHAAMSWERK GEINTEGREERD MET PSYCHOTHERAPIE

BODYMIND INTEGRATION!!

WORDT
EEN COMPLETER PROFESSIONEEL
THERAPEUT

INNOVATIE EN EFFICIËNTIE IN PSYCHOTHERAPIE
EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

SEDERT 1985

NEEM DE VOLGENDE STAP - VERVOEG INTEGRATIE - EVOLUTIE! - ...

VOLG AUB EEN INTRODUCTIEWORKSHOP EN SESSIES VOORAF!!!

PREV
NEXT

Leer POSTURAL INTEGRATION® - CORE STROKES™, ENERGETIC INTEGRATION® & PELVIC-HEART INTEGRATION®.

POSTURAL INTEGRATION® - CORE STROKES™, ENERGETIC INTEGRATION®, PELVIC-HEART INTEGRATION® : Verschillende Afstudeerrichtingen. Verdere Specialisatieopleidingen tot Master Practitioner, ICPIT en IBI Diploma

Professionele Internationale Opleidingen in BODYMIND INTEGRATION -
Core Strokes™ , Postural Integration®- Pelvic-Heart Integration® - Energetic Integration®
Vraag nu naar nieuwe data.

Het Int'l Instituut voor Bodymind Integration is een ICPIT geaccrediteerd ICPIT trainingcentrum met zetel in België.
Tevens is het een senior organisational institute van EABP.
ICPIT (The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers) werd
opgericht in 1988 door Jack W. Painter, PhD (1933-2010)
De onderwezen methodes staan onder ICPIT peer-review & supervisie. Aanpassingen van de methodes van Bodymind Integration
(=Postural Integration® - Core Strokes™ + Energetic Integration® + Pelvic-Heart Integration®) worden door ICPIT gereguleerd
Alle methodes zijn gedoponeerde en geregistreerde Trademarks (eigendom van ICPIT). Voor meer informatie zie ICPIT.org .

Bodymind Integration is een veelbelovende therapeutische benadering die zich bezighoudt met het belichaamde zelf van de mens. Oosterse en Westerse grondbeginselen, evenals recente inzichten uit hersenonderzoek en biologie, geven Bodymind Integration een wetenschappelijke basis en diepe impulsen om de mens in zijn geheel aan te raken. Jack Painter Ph.D., een filosoof en vrijdenker in de jaren zestig, maakte gebruik van de interne intelligentie en competentie om onderdrukte pijn, belichaamde ontwikkelingstrauma's, verborgen kracht en creativiteit in ons wakker te maken ​​om heilzame bewegingen te openen. In de loop van zijn leven en werk ontwikkelde hij de methoden Postural Integration®-Core Strokes™ , Energetic Integration® en Pelvic Heart Integration®. Bodymind Integration moedigt je aan om je onder te dompelen in de taal van je lichaam, een respect voor je gevoelens als boodschappers te ontwikkelen, je zelfbewustzijn aan te scherpen en een diep inzicht te krijgen in je eigen levensverhaal met zijn overlevingspatronen.

+ LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

Bodymind Integration is ervaring uit de eerste hand en geeft je de moed voor levendigheid en authenticiteit. Ons team biedt state-of-the-art training in alle modaliteiten van Bodymind Integration: Postural Integration®-Core Strokes™, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration® - Een synthese van Diep Lichaamswerk en Lichaamsgerichte Psychotherapie. TRAINERS en TEACHERS hebben jaren en jaren ervaring, zowel als psychotherapeuten als trainers - supervisors. Als student verdien je het beste! Onze trainers zijn hoog gekwalificeerde professionals die door jaren van training en scholing zijn gegaan om gecertificeerde ICPIT psychotherapie & Holistisch Lichaamswerk trainers en supervisors te worden. Trainings worden verder ondersteund door "helpers" en "assistants." Je treedt als student en beoefenaar toe tot een groeiende internationale ondersteunende gemeenschap Bodymind Integrators, Diep Lichaamswerk& Psychotherapie beoefenaars met een sterke basis in innerlijke en uiterlijke helderheid en ethisch verantwoord gedrag.

+ DIEP HOLISTISCH LICHAAMSWERK

Samen met het gebruik van psychotherapeutische technieken en strategieën, zal je leren werken op een professionele manier met "state-of-the-art" "hands-on" diep lichaamswerk, dat o.a. het myofasciale en energie systeem betrekt. Verweven met karakter-analytische inzichten en Gestalt proceswerk, psychodrama, gericht ademwerk, 5-elementen, bewegings- en lichaamsbewustwording, Oosterse wijsheid,... zal je een bijzonder rijke en krachtige gereedschapskist ter beschikking krijgen voor het helpen van je patiënten en cliënten met hedendaagse levens- en gezondheidsproblemen of vragen.

Deze Internationale Professionele trainingen in het Engels in de methodes van Bodymind Integration - Afstudeerrichtingen Postural Integration®-Core Strokes™ , Energetic Integration® & Pelvic-Heart Integration® bouwen verder op een synthese van Psychotherapie, Westers en Oosters Lichaamswerk,Therapeutische aanraking, Integratieve filosofie en praktijk

  • CORE STROKES LEVEL I reeds na 14 trainingsdagen, ICPIT Gecertificeerd Beoefenaar (POSTURAL INTEGRATION®, ENERGETIC INTEGRATION® of PELVIC-HEART INTEGRATION®) na minstens 3 jaar.

    Helderheid en structuur in je werken, in je beroep als therapeut. Belichamen wat je weet en inzicht vertalen naar je hart en handen. De subtiele kunst exploreren van het holistische proceswerk dat naar echte transformatie leidt.
  • BODYWORK

    Reichiaans lichaamswerk, Therapeutische aanraking en andere vormen van bodywork worden op een pragmatische wijze onderwezen: zeer ervaringsgericht en in een setting met een gebalanceerde integratie van theorie en praktijk.
  • BODYWORK, PSYCHOLOGIE, FILOSOFIE & SPIRITUALITEIT & PRAKIJK

    De opleiding biedt vele inzichten en wegen aan om naar jezelf te kunnen kijken. Als student leer je je eigen vrije weg hierin te vinden. Door de synthese van verschillende vakgebieden willen we laten zien dat er op geen enkele visie een dogma rust. Je leert, uit elke aangereikte methode de essentie en de relatie tot therapeutisch proceswerk. Dit maakt je in toenemende mate helder en klaar in de communicatie naar je clienten toe en leert je waarlijk zien met het hart en geeft je het vermogen anderen de vrijheid te laten hun eigen proces te onderzoeken en zichzelf beter te leren kennen.

TRANS-DISCIPLINAIR, INNOVATIEF & INTEGRATIEF

Dit werk in noch werk met het lichaam apart, noch met de psyche apart. Het is bodymind werk, dat lichaam, gevoelens, emoties en gedachten tegelijkertijd bewerkt! Soms horen we studenten zeggen : "Ik zal nooit in staat zijn om dit te leren en te beoefenen! Het is te veel om te behappen... ." Wel! Wij zijn er van overtuigd dat iedereen met de juiste toewijding, discipline en bereidheid onze aanwijzingen te volgen in staat zal zijn te leren en te werken met de vele lagen van de persoonlijkheid tegelijk over verschillende disciplines heen!!

TransformationSelf-1024x184

ICPIT schreef het boek  "Transformation of the Self with Bodymind Integration".transformation_of_the_self_preview

Hiernaast gebruiken wij als cursusmateriaal tal van gepubliceerde artikels en boeken over Postural Integration®, Energetic Integration®, Pelvic-Heart Integration & Psychologie en Psychotherapie. zie voor meer informatie over het Postural Integration® luik hier.

 

Dirk Marivoet - Body Psychotherapist
Luister naar een Interview met Dirk Marivoet over Postural Integration voor Somatic Perspective on Psychotherapy (USABP)

BEOEFEND VANUIT HET HART, WETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERD & KLINISCH BEWEZEN

Onze ervaring in de praktijk, maar ook wetenschappelijk onderzoek zijn onze leidraden tijdens deze training. Het is bewezen dat mentale pijn, psychisch lijden, lichamelijk onwel bevinden, psychosomatische en chronische pijnklachten enkel begrepen kunnen worden vanuit een holistische, relationele, harts-verbonden en persoonsgerichte benadering. Een aanpak die efficiënt is en werkt, veronderstelt de integratie van zowel deep bodywork, psychotherapie en spirituele processen en technieken die aansluiten bij het verhaal van de persoon en bij zijn context. Postural Integration®, Energetic Integration® in combinatie met inzichten uit Tantric Inner Grounding, Ayurveda, e.a. bieden deze integratie en voorzien in de meest krachtige ingangspoort die vandaag bekend is tot onze diepste kern.

QUOTES

"In our busy contemporary world many people are beginning to realise that to find relief from steadily increasing anxiety and tension they need to pay more attention to their bodies."

JACK W. PAINTER, PhD.

FOUNDER

ICPIT

OFFICIAL
“In the fields of holistic deep-touch bodywork and body psychotherapy the approach of PsychoCorporal (Bodymind) Integration, created by Jack W. Painter, PhD, is a unique interactive method in which the relationship linking body and mind is at the core of the process. Through our breath, posture, movements, emotion and mind we relate to ourselves and others. When life loses its brightness or becomes too limited, when we are overwhelmed or invaded by pain and suffering, PsychoCorporal work allows us to find a way to creatively regain our balance, trust and joy.”
OUR PARTNERS

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM MET EN VOOR JE TE WERKEN!

Wees welkom in onze trainingsprogrammas, we zullen je helpen de best mogelijke professionele therapeut te worden.

ICPIT

Psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie werd in kaart gebracht door EABP en USABP. Het IBI alsook ICPIT zijn organisatielid van EABP. Wij zijn met ICPIT en IBI geëngageerd om de lichaamsgerichte psychotherapie naast de andere hoofdpijlers van de psychotherapie meer bekendheid en toegankelijkheid te geven.

Postural Integration®

Een nieuwe synthese van hoofzakelijk Gestalt, Reichiaanse therapie, Rolfing, door Jack Painter, Ph.D. ontwikkeld in de jaren 1960. Het werk is geupdated met hedendaagse inzichten uit de neuro-affectieve wetenschappen, relationele lichaamsgerichte psychotherapie en traumaonderzoek,...

Energetic Integration®

De tweede methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Werkt o.a. met Karakteranalyse, een natuurlijke ademcyclus, Gestalt, de 5-elementen, Bodymind Drama... Deze methode, net als PI and PHI wordt uitsluitend gedoceerd door ICPIT-geregistreerde trainers.

Pelvic-Heart Integration®

De derde Methode, ontwikkeld door Dr. Painter. Psychosexuele Lichaamstherapie. Doel is o.a. de mannelijke en vrouwelijke kanten van onze persoonlijkheid te harmoniseren. Binnen ICPIT onderwezen door Dirk Marivoet en Elisabeth Renner.

TOP