Het eigene van deze Internationale opleiding in Lichaamsgerichte Psychotherapie, Bodymind Integration & Diep Lichaamswerk

In deze opleiding komt kennis en kunde van grensverleggende psychologische en lichaamsgerichte (psycho)therapeutische werkvormen van de afgelopen 70 jaar tezamen met oeroude psycho-energetische spirituele &  filosofische systemen uit Oost en West.

Deze opleiding is een kruisbestuiving van de kennis en de jarenlange praktijk- en onderwijskundige ervaring van door de hoofddocenten (pioniers in hun vakgebied) en gastdocenten. Het onderzoek en de kennis van de vermelde oeroude tradities wordt samengebracht met westerse psychotherapie vormen (integratief, lichaamsgericht en wetenschappelijk gefundeerd) en gesofisticeerde lichaamswerk zoals ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD -  gebruikt in Postural Integration® en Energetic Integration®. Een bijzondere en onomkeerbare evolutionaire stap werd hierdoor gezet in het hedendaagse professionele opleidingsveld!

Het proces van kind-bewustzijn naar volledig volwassen-open bewustzijn wordt op een diepgaande manier verkend en methodieken die dit bewustzijn bevorderen worden aangeleerd. Je leert een breed scala aan zienswijzen en werkwijzen alsook de integratie of synthese hiervan.

Zoek je de subtiele en intelligente weg in het vak van therapeut  - die in staat is mensen op een deskundige manier te begeleiden naar diepe bewustzijnstransformaties - dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Visie 

We gaan immense uitdagingen tegemoet in onze snel veranderende tijden en we staan daarenboven aan rand staan van een verandering in ons bewustzijn (Zie Wilber e.a.). Een collectieve verandering naar een integraal bewustzijn, de "tweede tier", is vereist om de diepe, zelfs seismische, omgevings- en culturele onzekerheden waarmee we heden geconfronteerd zijn aan te gaan. Beoefenaars van bodymind integration zijn uitstekend geplaatst om de geboorte van zulk bewustzijn zowel op persoonlijk als professioneel vlak te ondersteunen.

In het model van "Spiral Dynamics", wordt gesproken over de aan gang zijnde ontwikkeling van een zgn. "tweede tier"  (Zie Wilber (2000, 2001); Marivoet (2012, 2015)). Deze wordt gekarakteriseerd door een vermogen om multipele perspectieven omtrent een onderwerp in te nemen en daarin het besef dat men zich ontwikkeld heeft of gegroeid is doorheen alle voorgaande niveaus of wegen waarmee de wereld ooit werd waargenomen. Deze verschuivingen in ons wereldbeeld zijn doorheen de stadia van archaisch naar magisch naar mythisch naar rationeel naar pluralistisch naar holistisch, en verder naar psychisch, subtiel, causaal en non-duaal gegaan. Deze opleiding is integratief en holistisch opgebouwd en bewandelt de moeilijke weg van "include and transcend" (zie Wilber).

Wilber K (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Boston: Shambhala Publications.; Wilber K (2001). A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality. Boston: Shambhala Publications.; Wilber, K (2000) Sex Ecology and Spirituality. Shambhala Publications.; Marivoet, D. (2012), Postural Integration and Social Evolution. In B. Schlage & R. Erken (Eds.), Transformation of the Self with Bodymind Integration, Holzinger ; Marivoet, D. (2015), Integratieve motieven in Bodymind Integration - Lichaamsgerichte Therapie. https://usercontent.one/wp/www.bodypsychotherapy.info/wp-content/uploads/2017/03/“Integratieve”-motieven-in-Bodymind-Integration-–-Lichaamsgerichte-Psychotherapie-1-1.pdf
  • Jezelf als object van onderzoek

We zien het vak van therapie als een innerlijke kunst gebaseerd op de bovengenoemde inzichten. Het is de taak van de therapeut om alle barrières en onhelderheden over zijn of haar eigen psyché onderwerp te maken van zelf-onderzoek.  De opleiding tot therapeut hangt hier van af. Een belangrijke factor in dit zelf-onderzoek is de bewustwording van lichaam, emoties en gedachten gebaseerd op geïntegreerde wijsheid van moderne en traditionele filosofische en wetenschappelijke tradities. Deze opleiding bereid je voor op een diepe toewijding aan het vak van therapeut, waarvan we weten dat het een pad van bewustwording en een "way of life" is en blijft. Ook na je opleiding zal je doorgaan met dit pad van bewustzijn op jouw integere en passende weg.

  • De vrijheid van de mens

Ondanks het feit dat de opleiding vele inzichten en wegen aanbiedt om naar jezelf te kunnen kijken, leert de student tijdens de opleiding zijn/haar eigen vrije weg hierin te vinden en willen we, juist door de synthese tussen alle vakgebieden laten zien dat er op geen enkele visie een dogma rust. Je leert, uit elke aangereikte methode de essentie en de relatie tot proceswerk. Dit maakt je helder en klaar in de communicatie naar je cliënten toe en leert je waarlijk zien met het hart en geeft je het vermogen hun de vrijheid te laten hun eigen proces te onderzoeken en zichzelf te leren kennen. Onze trainers zijn gekwalificeerde professionals in de velden van psychotherapie, psychologie, fysiotherapie, psychomotorische therapie, maatschappelijk werk, psychiatrie, tantra, ayurveda, yoga, enz. Wij vinden elkaar in het trans-disciplinaire veld en kruis-bestuiven en inspireren elkaar.

  • Therapie werkt alleen vanuit het hart

De liefde van de cliënt voor zichzelf, die alsmaar toeneemt tijdens een goed therapeutisch proces transformeert pijn, spanning, angst en blokkades. Door de vakkundigheid van de therapeut en zijn openheid begeleiden we de cliënt zijn spanningen, blokkades en angsten te erkennen en vervolgens los te laten zodat transformatie plaats kan vinden. In de cliënt zijn altijd alle hulpbronnen voor transformatie aanwezig en zien we de mens, achter al zijn problemen en blokkades, als een volledig vrij en heel persoon. De cliënt kan zo, zijn eigen levendigheid en belichaming ontdekken en leven.

Missie 

We willen de synthese van lichaamsgerichte psychotherapie, hands-on en -off lichaamswerk, trauma therapie en alle laatste inzichten hierin, met diep lichaamswerk, psychotherapie, psycho-energetische spirituele systemen als Tantra, Yoga en TCM laten zien en ervaren in onze opleidingen.

Ook zullen we Internationale conferenties en publicaties organiseren hieromtrent. We vinden dat de mens zich, als geheel, als holistisch systeem, tegelijk aards en spiritueel ontwikkelt van minder naar meer helder bewustzijn. We eren en ondersteunen deze processen vanuit het universele principe van groei, expansie en waarlijk bewustzijn.

TOP